Citaten door natuurkundigen

Citaten 61 t/m 70 van 661.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +46
  Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
  Origineel: The important thing is not to stop questioning.
  Bron: Life 2-5-1955. Volgens William Miller
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +46
  Verbeelding is belangrijker dan kennis.
  Origineel: Imagination is more important than knowledge.
  Bron: What Life Means to Einstein (1929)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +45
  Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.
  Origineel: Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit.
  Bron: Brief aan Jost Winteler (1901)
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +42
  Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest.
  Origineel: There never was a good war or a bad peace.
  Bron: Brief aan Josiah Quincy, Sr., 11 september 1783
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +40
  De ontketende atoomkracht heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken.
  Origineel: The unleashed power of the atom has changed everything save our modes of thinking
  Bron: The New York Times 25 May 1946, Atomic Education Urged by Einstein
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +38
  De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
  Origineel: Il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible.
  Bron: De l’esprit géométrique § 26-27
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +37
  Als A gelijk is aan succes, dan is de formule:
  A = X + Y + Z.
  X is werken. Y is spelen. Z is je mond dicht houden.
  Origineel: If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.
  Bron: Tegen Samuel J. Woolf, Berlijn, zomer 1929
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +37
  Nu is hij vertrokken van deze vreemde wereld, enige tijd voor mij. Dat betekent niks. Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is.
  Origineel: Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.
  Bron: Brief aan de Besso familie (Maart 1955) na de dood van Michele Besso
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +36
  Grote geesten hebben altijd hevige tegenstand ondervonden van middelmatige geesten.
  Origineel: Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
  Bron: Brief aan Morris Raphael Cohen 19-03-1940
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +36
  Vreugde in kijken en begrijpen is het mooiste geschenk van de natuur.
  Origineel: Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.
  Bron: Ideas and Opinions (1954)
Alle natuurkundigen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)