Citaten door natuurkundigen

Citaten 61 t/m 70 van 661.

 • Albert Einstein Het was natuurlijk een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden.
  Origineel: It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
  Bron: The Human Side (1954)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +52
 • Albert Einstein Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
  Origineel: The important thing is not to stop questioning.
  Bron: Life 2-5-1955. Volgens William Miller
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +50
 • Albert Einstein De angst voor de dood is de meest ongerechtvaardigde van alle angsten want er is absoluut geen gevaar voor een ongeluk voor hen die dood zijn of nog ongeboren.
  Origineel: The fear of the end of one's life [...] is the most unjustified of all fears, for there is no risk of any accidents to one who is dead or not yet born.
  Bron: Brief aan Eileen Danniheisser (1953)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +47
 • Albert Einstein Het is mijn overtuiging dat het doden, onder het mom van de oorlog, niets anders is dan moord.
  Origineel: Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord.
  Bron: Mein Weltbild (1931). Voor de volledige tekst zie: gedankenfrei.files.wordpress.com
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +47
 • Blaise Pascal De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
  Origineel: Il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible.
  Bron: De l’esprit géométrique § 26-27
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +46
 • Benjamin Franklin Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest.
  Origineel: There never was a good war or a bad peace.
  Bron: Brief aan Josiah Quincy, Sr., 11 september 1783
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +46
 • Albert Einstein Grote geesten hebben altijd hevige tegenstand ondervonden van middelmatige geesten.
  Origineel: Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
  Bron: Brief aan Morris Raphael Cohen 19-03-1940
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +42
 • Benjamin Franklin Verloren tijd wordt nooit teruggevonden.
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +42
 • Albert Einstein De ontketende atoomkracht heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken.
  Origineel: The unleashed power of the atom has changed everything save our modes of thinking
  Bron: The New York Times 25 May 1946, Atomic Education Urged by Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +41
 • Albert Einstein Vreugde in kijken en begrijpen is het mooiste geschenk van de natuur.
  Origineel: Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.
  Bron: Ideas and Opinions (1954)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +41
De beste natuurkundigen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)
 • Trefwoorden in deze citaten: