Citaten door natuurkundigen

Citaten 61 t/m 70 van 661.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +48
  Verbeelding is belangrijker dan kennis.
  Origineel: Imagination is more important than knowledge.
  Bron: What Life Means to Einstein (1929)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +47
  Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
  Origineel: The important thing is not to stop questioning.
  Bron: Life 2-5-1955. Volgens William Miller
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +46
  De angst voor de dood is de meest ongerechtvaardigde van alle angsten want er is absoluut geen gevaar voor een ongeluk voor hen die dood zijn of nog ongeboren.
  Origineel: The fear of the end of one's life [...] is the most unjustified of all fears, for there is no risk of any accidents to one who is dead or not yet born.
  Bron: Brief aan Eileen Danniheisser (1953)
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +44
  Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest.
  Origineel: There never was a good war or a bad peace.
  Bron: Brief aan Josiah Quincy, Sr., 11 september 1783
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +41
  De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
  Origineel: Il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible.
  Bron: De l’esprit géométrique § 26-27
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +41
  De ontketende atoomkracht heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken.
  Origineel: The unleashed power of the atom has changed everything save our modes of thinking
  Bron: The New York Times 25 May 1946, Atomic Education Urged by Einstein
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +41
  Het is mijn overtuiging dat het doden, onder het mom van de oorlog, niets anders is dan moord.
  Origineel: Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord.
  Bron: Mein Weltbild (1931). Voor de volledige tekst zie: gedankenfrei.files.wordpress.com
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +40
  Grote geesten hebben altijd hevige tegenstand ondervonden van middelmatige geesten.
  Origineel: Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
  Bron: Brief aan Morris Raphael Cohen 19-03-1940
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +39
  Nu is hij vertrokken van deze vreemde wereld, enige tijd voor mij. Dat betekent niks. Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is.
  Origineel: Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.
  Bron: Brief aan de Besso familie (Maart 1955) na de dood van Michele Besso
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +39
  Verloren tijd wordt nooit teruggevonden.
Alle natuurkundigen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)