Citaten door natuurkundigen

Citaten 61 t/m 70 van 662.

 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +36
  Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest.
  Origineel: There never was a good war or a bad peace.
  Bron: Brief aan Josiah Quincy, Sr., 11 september 1783
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +35
  Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.
  Origineel: The important thing is not to stop questioning.
  Bron: Life 2-5-1955. Volgens William Miller
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +33
  De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
  Origineel: Il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible.
  Bron: De l’esprit géométrique § 26-27
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +33
  Nu is hij vertrokken van deze vreemde wereld, enige tijd voor mij. Dat betekent niks. Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is.
  Origineel: Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.
  Bron: Brief aan de Besso familie (Maart 1955) na de dood van Michele Besso
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +33
  Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waard.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +32
  Eenzaamheid is pijnlijk wanneer men is jong, maar heerlijk wanneer men volwassen is.
  Origineel: I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity.
  Bron: Out of My Later Years (1950) Self-Portrait
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +31
  Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts om ze toe te passen.
  Origineel: Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu'à les appliquer.
  Bron: Pensées
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +31
  De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd.
  Origineel: Les inventions des hommes de siècle en siècle vont de même, la bonté et la malice du monde en général en est de même.
  Bron: Pensées Vanité
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +30
  Verloren tijd wordt nooit teruggevonden.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +29
  Veel mensen beschouwen Amerikanen als geldwolven. Dat is een gemene aanklacht, ook al wordt hij zonder nadenken steeds door de Amerikanen zelf herhaald.
  Origineel: Too many of us look upon Americans as dollar chasers. This is a cruel libel, even if it is reiterated thoughtlessly by the Americans themselves.
  Bron: Saturday Evening Post 26 oct. 1929, Interview met G.S. Viereck
Alle natuurkundigen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)
Sale (NL)Sale (NL)