A. Schopenhauer

A. Schopenhauer

Duits filosoof

Leefde van: 1788-1860

Categorie: Filosofen

Citaten: A. Schopenhauer

Citaten 11 t/m 20 van 185.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +54
  De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk ook.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +44
  Als het voornaamste en meest directe doel van ons leven niet lijden is, dan is ons bestaan het meest zinloze ter wereld.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +42
  Vanuit het standpunt van de jeugd is het leven een oneindig lange toekomst; vanuit het standpunt van de ouderdom een zeer kort verleden.
  Origineel: Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen ist das Leben eine unendlich lange Zukunft. Vom Standpunkt des Alters aus eine sehr kurze Vergangenheit.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +40
  De meest zekere manier om niet heel ongelukkig te worden is niet te verlangen heel gelukkig te worden, dus door in je aanspraken op genot, bezit, aanzien, eer enzovoort, bescheiden te zijn.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +39
  Het genie woont slechts één verdieping lager dan de waanzin.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +37
  De arts ziet de mens in zijn ganse zwakheid, de advocaat in zijn ganse slechtheid, de theoloog in zijn ganse domheid.
  Origineel: Der Arzt sieht den Menschen in seiner ganzen Schwäche, der Advokat in seiner ganzen Schlechtigkeit und der Priester in seiner ganzen Dummheit.
  Bron: Psychologische Bemerkungen p. 357
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +36
  Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +35
  Lezen is denken met andermans hoofd.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +35
  Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +34
  Wij beleven onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze terug als er kwade komen.
  Origineel: Wir verleben unsere schönen Tage ohne sie zu bemerken; erst wann die schlimmen kommen, wünschen wir jene zurück.

Over A. Schopenhauer

Duits filosoof, was de zoon van een koopman. Zijn moeder (Johanna) en zijn zuster (Adèle) werden bekend als romanschrijfsters. Hij werd door zijn vader voor de handel bestemd, maar na diens zelfmoord in 1805 volgde Schopenhauer zijn eigen wens door in enkele jaren het gymnasiumprogramma in te halen en aan de universiteiten van Göttingen en Berlijn natuurwetenschappen en filosofie te studeren. In 1813 promoveerde hij in Jena en in de daaropvolgende jaren schreef hij zijn hoofdwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung, waarna hij in 1820 in Berlijn als privaatdocent werd toegelaten. Door zijn zelfverzekerde en agressieve houding vooral ten opzichte van Georg Wilhelm Friedrich Hegel kreeg hij nauwelijks toehoorders, zodat hij in 1831 bij de cholera-epidemie Berlijn verliet om er nooit meer terug te keren. Hij bleef verder in Frankfurt wonen, waar hij leefde van de erfenis van zijn vader. Pas in 1853 werd hij beroemd, na een artikel over hem in de Westminster Review, dat ook in Duitsland verscheen. Met het politiek gebeuren liet hij zich niet in: zijn uitlatingen hierover doen hem als conservatief en antirevolutionair kennen.