A. Schopenhauer

A. Schopenhauer

Duits filosoof

Leefde van: 1788-1860

Categorie: Filosofen

Citaten: A. Schopenhauer

Citaten 41 t/m 50 van 185.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +22
  Wanneer je wilt taxeren hoe gelukkig iemand is, moet je niet vragen naar wat hem plezier doet, maar naar wat hem verdriet doet.
  Origineel: Wenn man den Zustand eines Menschen seiner Glücklichkeit nach abschätzen will, soll man nicht fragen nach dem was ihn vergnügt, sondern nach dem was ihn betrübt.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +21
  Elk enigszins belangrijk boek moet men tweemaal achtereen lezen.
  Origineel: Jedes irgend wichtige Buch soll man sogleich zweimal lesen.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +21
  Grote afstand en lange afwezigheid doen elke vriendschap afbreuk, hoe ongaarne men dit ook toegeeft.
  Origineel: Entfernung und lange Abwesenheid tun jeder Freundschaft Eintrag, so ungern man es gesteht.
  Bron: Parerga und Paralipomena (1851)
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +21
  Het publiek is zo onnozel, dat het liever het nieuwe dan het goede leest.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +21
  Men moet zich aan de karakterfouten van zijn kennissen wennen, evenals aan lelijke gezichten.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +21
  Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt.
  Origineel: Das Geld gleicht dem Seewasser. Je mehr davon getrunken wird, desto durstiger wird man.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +21
  Wie niet zijn leven lang tot op zekere hoogte een kind blijft, maar een ernstig, nuchter, bezadigd en verstandig man wordt, kan een zeer nuttig en degelijk lid der maatschappij zijn, doch nimmer een genie.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +20
  Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +19
  Je moet denken zoals de minsten, maar praten zoals de meesten.
  Origineel: Man muß denken, wie die wenigsten und reden wie die meisten.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +18
  De alledaagse kritiek brengt niet in rekening wat u gelukt is, doch waarin gij gefaald hebt.
  Origineel: Die gemeine Kritik der Welt wird dir nicht, was dir gelungen, sondern was du verfehlt hast, nachrechnen.
  Bron: Gracian

Over A. Schopenhauer

Duits filosoof, was de zoon van een koopman. Zijn moeder (Johanna) en zijn zuster (Adèle) werden bekend als romanschrijfsters. Hij werd door zijn vader voor de handel bestemd, maar na diens zelfmoord in 1805 volgde Schopenhauer zijn eigen wens door in enkele jaren het gymnasiumprogramma in te halen en aan de universiteiten van Göttingen en Berlijn natuurwetenschappen en filosofie te studeren. In 1813 promoveerde hij in Jena en in de daaropvolgende jaren schreef hij zijn hoofdwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung, waarna hij in 1820 in Berlijn als privaatdocent werd toegelaten. Door zijn zelfverzekerde en agressieve houding vooral ten opzichte van Georg Wilhelm Friedrich Hegel kreeg hij nauwelijks toehoorders, zodat hij in 1831 bij de cholera-epidemie Berlijn verliet om er nooit meer terug te keren. Hij bleef verder in Frankfurt wonen, waar hij leefde van de erfenis van zijn vader. Pas in 1853 werd hij beroemd, na een artikel over hem in de Westminster Review, dat ook in Duitsland verscheen. Met het politiek gebeuren liet hij zich niet in: zijn uitlatingen hierover doen hem als conservatief en antirevolutionair kennen.