A. Schopenhauer

A. Schopenhauer

Duits filosoof

Leefde van: 1788-1860

Categorie: Filosofen

Citaten: A. Schopenhauer

Citaten 51 t/m 60 van 186.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +15

  Er zijn critici die menen, dat zij hebben uit te maken wat goed en slecht is, omdat zij hun kindertrompetje voor de bazuin der Faam houden.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +15

  Geheel eerlijk heeft iedereen het tenslotte toch alleen maar met zichzelf voor en hoogstens nog met zijn kind.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +15

  Je moet denken zoals de minsten, maar praten zoals de meesten.

  Origineel: Man muß denken, wie die wenigsten und reden wie die meisten.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +15

  Muziek is de melodie waarvan de wereld de tekst vormt.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +15

  Vergeven en vergeten betekent opgedane kostbare ervaringen uit het raam gooien.

  Origineel: Vergeben und vergessen heisst gemachte kostbare Erfahrungen zum Fenster hinauswerfen.

  Bron: Parerga und Paralipomena (1851)

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +14

  Dom is niet hij die een domheid begaat, doch die ze daarna niet weet te verbergen.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +14

  Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +14

  Het nomadenleven, dat de laagste sport vormt op de ladder der beschaving, vinden we tegenwoordig op de hoogste terug; namelijk in de vorm van het algemeen verbreide toeristenleven. Het eerste wordt uit schaarste, het tweede uit verveling geboren.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +14

  Hoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is, des te hartelijker kan hij lachen.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +14

  Hoffelijkheid is als een luchtkussen. Het is weliswaar leeg van binnen maar het verzacht de klappen van het leven.

  Bron: Aphorismen zur Lebensweisheit

Over A. Schopenhauer

Duits filosoof, was de zoon van een koopman. Zijn moeder (Johanna) en zijn zuster (Adèle) werden bekend als romanschrijfsters. Hij werd door zijn vader voor de handel bestemd, maar na diens zelfmoord in 1805 volgde Schopenhauer zijn eigen wens door in enkele jaren het gymnasiumprogramma in te halen en aan de universiteiten van Göttingen en Berlijn natuurwetenschappen en filosofie te studeren. In 1813 promoveerde hij in Jena en in de daaropvolgende jaren schreef hij zijn hoofdwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung, waarna hij in 1820 in Berlijn als privaatdocent werd toegelaten. Door zijn zelfverzekerde en agressieve houding vooral ten opzichte van Georg Wilhelm Friedrich Hegel kreeg hij nauwelijks toehoorders, zodat hij in 1831 bij de cholera-epidemie Berlijn verliet om er nooit meer terug te keren. Hij bleef verder in Frankfurt wonen, waar hij leefde van de erfenis van zijn vader. Pas in 1853 werd hij beroemd, na een artikel over hem in de Westminster Review, dat ook in Duitsland verscheen. Met het politiek gebeuren liet hij zich niet in: zijn uitlatingen hierover doen hem als conservatief en antirevolutionair kennen.