Citaten van Adriaan Roland Holst

Adriaan Roland Holst

Adriaan Roland Holst

Nederlands schrijver

Leefde van: 1888-1976

Categorie: Schrijvers (Nederlands) | Schrijvers (Hedendaags) | : Nederland

 • Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in den oogst geloven
Waarvoor ik dien…
 • Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.
 • De stilte van de natuur heeft veel geluiden.
 • Of God de mens schiep, staat te bezien. Dat de mens God schiep, staat vast.
 • Wij zijn maar als de blaren in de wind, 
ritselend langs de zoom van oude wonden, 
en alles is onzeker, en hoe zouden 
wij weten wat alleen de wind weet, kind.
 • Laat mij niet zeggen dat dit liefde is 
geef mij maar zacht je kleine warme handen; 
wij zullen dwalen door de schemerlanden,
waar dromen leven is.
 • Er zijn heel wat mensen, die veel weten en weinig begrijpen. Soms wordt er één professor in de wijsbegeerte.
 • Sinds de relativiteit absoluut werd, is het hek van de dam.
 • In de 19e eeuw maakte de mens de machine; in de 20e eeuw gaat de machine de mens mismaken.
 • Het leven is de enige ziekte waar wij allen aan doodgaan. Alle andere ziekten zijn maar handlangers.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 26.

 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +53
  Het geeft te denken dat huwelijk alleen rijmt op "gruwelijk" en "afschuwelijk".
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +42
  Laat mij niet zeggen dat dit liefde is
  geef mij maar zacht je kleine warme handen;
  wij zullen dwalen door de schemerlanden,
  waar dromen leven is.
  Bron: Verzamelde gedichten
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +34
  Ik zal de halmen niet meer zien
  Noch binden ooit de volle schoven,
  Maar doe mij in den oogst geloven
  Waarvoor ik dien…
  Bron: De Ploeger
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +33
  De stilte van de natuur heeft veel geluiden.
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +23
  Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +19
  Of God de mens schiep, staat te bezien. Dat de mens God schiep, staat vast.
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +16
  Jeugd voelt verder dan ervaring ziet.
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +14
  Het leven is de enige ziekte waar wij allen aan doodgaan. Alle andere ziekten zijn maar handlangers.
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +14
  Het pad der deugd is mij te smal.
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +7
  De kiezers denken dat de politiek de geschiedenis maakt, in plaats van omgekeerd.
  Bron: Kort (1967)
Alle Adriaan Roland Holst citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Adriaan Roland Holst

Adriaan Roland Holst groeide op in het Gooi. Hij ging naar de middelbare school naar de 'Hilversumse HBS' (de school is nu naar hem vernoemd en heet het A. Roland Holst College) en studeerde van 1908-1911 Keltische Letteren in Oxford. Al op twintigjarige leeftijd wist hij gedichten te plaatsen in het literaire tijdschrift De XXste Eeuw. In 1911 verscheen zijn debuut in boekvorm, de bundel Verzen. In zijn volgende bundels De belijdenis van de stilte en Voorbij de wegen is zijn eigen stem al tot volle wasdom gekomen. De gedragen verzen getuigen van een romantisch verlangen, van mythologie en van verheven eenzaamheid. Deirdre en de zonen van Usnach (1920), dat verscheen in de bibliofiele serie Palladium, is een poëtisch verhaal in een Keltische wereld. Het wordt nog steeds veel gelezen. In 1918 ging Roland Holst in Bergen wonen, waar zijn woonhuis thans bij toerbeurt wordt bewoond door verschillende schrijvers en dichters. Hij had talloze literaire vrienden, zoals Menno ter Braak, J.C. Bloem, E. du Perron, J. Slauerhoff, M. Vasalis en Victor van Vriesland. Verder had hij contact met de schilder Carel Willink, die in 1948 in opdracht van het ministerie van onderwijs kunsten en wetenschappen een portret van hem schilderde.

Uit Wikipedia