Albert Einstein

Albert Einstein

Duits - Amerikaans natuurkundige

Leefde van: 1879-1955

Categorie: Wetenschappers

Citaten: Albert Einstein

Citaten 41 t/m 50 van 140.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +84
  De wetenschap is een prachtig iets zolang je er je brood niet mee hoeft te verdienen.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +77
  Je kunt niet tegelijkertijd een oorlog voorkomen en je er op eentje voorbereiden.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +74
  Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
  Origineel: Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +73
  Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterieuze.
  Origineel: The most beautiful thing we can experience is the mysterious.
  Bron: What I believe (1930) (1930) Vol. LXXXIV, No 4, What I believe
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +71
  Het meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het begrijpelijk is.
  Origineel: The eternal mystery of the world is its comprehensibility.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +66
  Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +65
  Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen.
  Origineel: I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings.
  Bron: In: Victor J. Stenger - Has Science Found God?
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +64
  De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken.
  Origineel: The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +63
  Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +62
  Ik denk nooit aan de toekomst. Ze komt vroeg genoeg.
  Origineel: Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug.

Over Albert Einstein

Een in Duitsland geboren, Amerikaanse natuurkundige. Hij is bekend geworden met zijn vooruitstrevende theorien over relativiteit en het bestaan van deeltjes in licht. Voor het laatste onderwerp heeft hij de nobelprijs gekregen. Einstein is op 14 maart 1879 geboren in Ulm en heeft het grootste deel van zijn jeugd doorgebrachten in Munchen, waar zijn ouders een winkeltje hadden. Al op jonge leeftijd had hij een grote belangstelling voor natuurkundige en het talent om ingewikkelde wiskundige concepten te begrijpen: op zijn twaalde leerde hij zichzelf Eucledische geometrie. In 1902 kreeg hij een betrekking op het Zwitsers patenten bureau in Bern. Een jaar later trouwde hij met Mileva Maric. Ze kregen twee zonen, maar scheidden later.