Albert Einstein

Albert Einstein

Duits - Amerikaans natuurkundige

Leefde van: 1879-1955

Categorie: Wetenschappers

Citaten: Albert Einstein

Citaten 51 t/m 60 van 142.

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +38

  Filosofen kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben.

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +38

  God dobbelt niet.

  Origineel: Gott w├╝rfelt nicht.

  Bron: Discussie over de onzekerheidsrelaties van Heisenberg

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +38

  Voor het invullen van een belastingformulier moet men filosoof zijn, dat is voor een wiskundige veel te moeilijk.

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +37

  Nationalisme is een kinderziekte, het is de mazelen der mensheid.

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +34

  Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.

  Bron: The evolution of physics (1938)

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +33

  Grote denkers hebben vaak enorme weerstand ontmoet van simpele breinen.

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +32

  Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +32

  Om me te straffen voor mijn minachting voor autoriteiten, maakte het lot mij zelf tot een autoriteit.

  Origineel: To punish me for my contempt for authority, fate made me an authority myself.

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +29

  Het was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden.

  Origineel: It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.

  Bron: The Human Side (1954)

 • Albert Einstein
  ajax-loader
  - +
  +28

  Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.

Over Albert Einstein

Een in Duitsland geboren, Amerikaanse natuurkundige. Hij is bekend geworden met zijn vooruitstrevende theorien over relativiteit en het bestaan van deeltjes in licht. Voor het laatste onderwerp heeft hij de nobelprijs gekregen. Einstein is op 14 maart 1879 geboren in Ulm en heeft het grootste deel van zijn jeugd doorgebrachten in Munchen, waar zijn ouders een winkeltje hadden. Al op jonge leeftijd had hij een grote belangstelling voor natuurkundige en het talent om ingewikkelde wiskundige concepten te begrijpen: op zijn twaalde leerde hij zichzelf Eucledische geometrie. In 1902 kreeg hij een betrekking op het Zwitsers patenten bureau in Bern. Een jaar later trouwde hij met Mileva Maric. Ze kregen twee zonen, maar scheidden later.