Albert Einstein

Albert Einstein

Duits - Amerikaans natuurkundige

Leefde van: 1879-1955

Categorie: Wetenschappers

Citaten: Albert Einstein

Citaten 61 t/m 70 van 138.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +50
  Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +49
  Het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarbij we in ons hele leven kind mogen blijven.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +47
  Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.
  Origineel: Creating a new theory is not like destroying an old barn and erecting a skyscraper in its place. It is rather like climbing a mountain, gaining new and wider views, discovering unexpected connections between our starting points and its rich environment.
  Bron: The evolution of physics (1938)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +45
  Het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.
  Origineel: Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving .
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +44
  Bureaucratie is de dood van goed werk.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +44
  Ik weet waarom veel mensen graag hout hakken. Bij deze gelegenheid ziet men direct het resultaat.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +43
  Het was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden.
  Origineel: It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
  Bron: The Human Side (1954)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +42
  De problemen die in de huidige wereld bestaan, kunnen niet worden opgelost op het denk niveau dat ze geschapen heeft.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +42
  Om me te straffen voor mijn minachting voor autoriteiten, maakte het lot mij zelf tot een autoriteit.
  Origineel: To punish me for my contempt for authority, fate made me an authority myself.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  - +
  +40
  Het enige wat echt waardevol is intuïtie.
Alle Albert Einstein citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 138 gevonden (pagina 7)

Over Albert Einstein

Een in Duitsland geboren, Amerikaanse natuurkundige. Hij is bekend geworden met zijn vooruitstrevende theorien over relativiteit en het bestaan van deeltjes in licht. Voor het laatste onderwerp heeft hij de nobelprijs gekregen. Einstein is op 14 maart 1879 geboren in Ulm en heeft het grootste deel van zijn jeugd doorgebrachten in Munchen, waar zijn ouders een winkeltje hadden. Al op jonge leeftijd had hij een grote belangstelling voor natuurkundige en het talent om ingewikkelde wiskundige concepten te begrijpen: op zijn twaalde leerde hij zichzelf Eucledische geometrie. In 1902 kreeg hij een betrekking op het Zwitsers patenten bureau in Bern. Een jaar later trouwde hij met Mileva Maric. Ze kregen twee zonen, maar scheidden later.