Citaten van Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt

Pruisisch onderzoeker en ontdekkingsreiziger

Leefde van: 1769-1859

| : Duitsland

 • De mens moet het goede en het grote willen, de rest hangt af van het lot.

Citaten 1 t/m 10 van 14.

 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +22
  Wreedheid jegens dieren is één van de meest kenmerkende zonden van een gemeen en onedel volk.
  Origineel: Grausamkeit gegen Tiere ist eines der kennzeichnendsten Laster eines niederen un unedlen Volkes.
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +1
  De dogmatische opvattingen van de afgelopen eeuwen leven alleen voort in de vooroordelen van de mensen en in bepaalde disciplines, die zich, bewust van hun zwakte, graag in duisternis bedekken.
  Origineel: Die dogmatischen Ansichten der vorigen Jahrhunderte leben dann nur fort in den Vorurtheilen des Volks und in gewissen Disciplinen, die, in dem Bewußtsein ihrer Schwäche, sich gern in Dunkelheit hüllen.
  Bron: Kosmos (1845) I
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +1
  De mens moet het goede en het grote willen, de rest hangt af van het lot.
  Origineel: Der Mensch muß das Gute und Große wollen, das Übrige hängt vom Schicksal ab.
  Bron: Aan Freiesleben, Coruña, 4 Juni 1799
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +1
  Een bijzonderheid van de kameleon is zijn vermogen om tegelijkertijd in verschillende richtingen te kunnen kijken, met één oog naar de hemel, het andere naar de aarde. Hij gelijkt daarin op menig koster, die hetzelfde kan doen.
  Origineel: Eine Eigentümlichkeit des Chamäleons ist sein Vermögen, zur gleichen Zeit nach verschiedenen Richtungen sehen zu können, mit dem einen Auge gen Himmel, mit dem anderen zur Erde. Es gleicht darin manchem Kirchendiener, der dasselbe ebensogut kann.
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +1
  Elke natuurwet geopenbaard aan de waarnemer duidt op een hogere, maar niet nog herkende.
  Origineel: Jedes Naturgesetz, das sich dem Beobachter offenbart, läßt auf ein höheres, noch unerkanntes schließen.
  Bron: Kosmos (1845) I
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +1
  Kennis en herkennen zijn de vreugde en het recht van de mensheid.
  Origineel: Wissen und Erkennen sind die Freude und die Berechtigung der Menschheit.
  Bron: Kosmos (1845) I
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +1
  Overal gaat een vroeg voorgevoel aan het latere weten vooraf.
  Bron: Kosmos II
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
  +1
  Wie lof ontvangt, doet er altijd goed aan het meer als een vrijwillig geschenk te beschouwen dan als een verdiende beloning.
  Origineel: Wer Lob empfängt, tut immer wohl, es mehr als eine freiwillige Gabe anzusehen denn als einen verdienten Lohn.
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
   0
  Al het wetenschappelijke werk is niets anders dan nieuwe substantie in algemene wetten brengen.
  Origineel: Alles wissenschaftliche Arbeiten ist nichts anderes als immer neuen Stoff in allgemeine Gesetze zu bringen.
 • Alexander von Humboldt
  Alexander von Humboldt
  - +
   0
  De Duitsers hebben tweehonderd jaar nodig voor elke domheid; honderd om ze te begaan en honderd om ze te zien.
  Origineel: Die Deutschen brauchen für jede Dummheit zweihundert Jahre; hundert, um sie zu begehen, und hundert um sie einzusehen.
Alle Alexander von Humboldt citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Alexander von Humboldt

Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt (Berlijn, 14 september 1769 – aldaar, 6 mei 1859) was een Pruisische natuurvorser en ontdekkingsreiziger.

Humboldt deed onderzoek in Midden- en Zuid-Amerika en gaf een uitvoerige beschrijving van het fysische heelal. Met zijn onderzoeksreizen legde hij de grondslag voor wetenschappen zoals de fysische geografie en meteorologie. De Humboldtstroom, de belangrijkste oceaanstroom van Zuid-Amerika, die door Humboldt werd bestudeerd, kreeg zijn naam. Andere door Bonpland en hem bestudeerde objecten waren vulkanen, de sidderaal en guano, en vele andere onderwerpen in de levende en niet-levende natuur. Tijdens zijn reizen ontdekte hij vele nieuwe plantensoorten, waaronder Melastoma coccinea. In die plant zit een geneesmiddel tegen de tropische ziekte malaria.
Volgens de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) was Humboldt de belangrijkste wetenschappelijke reiziger aller tijden.

Uit Wikipedia