Citaten van Aphra Behn

Aphra Behn

Aphra Behn

Brits schrijfster

Leefde van: 1640-1689

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
  +25
  De liefde houdt op een genoegen te zijn, wanneer zij ophoudt een geheim te zijn.
  Origineel: Love ceases to be a pleasure when it ceases to be a secret.
  Bron: The Lover's Watch (1686)
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
  +1
  Geld spreekt logisch in een taal die alle naties begrijpen.
  Origineel: Money speaks sense in a language all nations understand.
  Bron: The Rover (1677)
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
  +1
  Niets is beter in staat om onze rede te verontrusten en onze gezondheid te verteren dan geheime noties van jaloezie in eenzaamheid.
  Origineel: Nothing is more capable of troubling our reason, and consuming our health, than secret notions of jealousy in solitude.
  Bron: Oroonoko (2015) 169
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
   0
  Afwisseling is het wezen van vermaak.
  Origineel: Variety is the soul of pleasure.
  Bron: The Rover (1677) II, I
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
   0
  Die aangename rust van het leven, die nergens anders te vinden is dan in afzondering, een trouwe vriend en een goede bibliotheek.
  Origineel: That perfect tranquility of life, which is nowhere to be found but in retreat, a faithful friend and a good library.
  Bron: The Lucky Mistake (1689)
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
   0
  Een dichter is op zijn manier een schilder, hij tekent uit het leven, maar op een andere manier; we tekenen het edeler deel, de ziel en de geest; de afbeeldingen van de pen zullen langer meegaan dan die van het potlood, en zelfs van de werelden.
  Origineel: A poet is a painter in his way, he draws to the life, but in another kind; we draw the nobler part, the soul and the mind; the pictures of the pen shall outlast those of the pencil, and even worlds themselves.
  Bron: Oroonoko (2015) 88
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
   0
  Er bestaat geen zondaar zoals een jonge heilige.
  Origineel: There's no sinner like a young saint.
  Bron: The Rover (1677) I, I, ii
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
   0
  Geloof, meneer, we zijn hier vandaag en morgen niet meer.
  Origineel: Faith, Sir, we are here today and gone tomorrow.
  Bron: The Lucky Chance (1998) 1668
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
   0
  Jaloezie, de oude worm die bijt.
  Origineel: Jealousy, the old worm that bites.
  Bron: The Rover (1998) 233
 • Aphra Behn
  Aphra Behn
  - +
   0
  Koningen die wetten maakten, schenden ze het eerst.
  Origineel: Kings that made laws, first broke 'em.
  Bron: Delphi Complete Works of Aphra Behn (2016) 1843
Alle Aphra Behn citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.