Citaten van Arthur Schnitzler

Arthur Schnitzler

Arthur Schnitzler

Oostenrijks huisarts en schrijver

Leefde van: 1862-1931

Categorie: Wetenschappers | Schrijvers (Hedendaags) | Land: Oostenrijk

Citaten 21 t/m 30 van 34.

 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Gij vromen noemt hen ongelovig, die bekennen te twijfelen? Doch zij geloven slechts niet, dat gij de wetenden zijt.
  Origineel: Glaubenslos nennt Ihr, Ihr Frommen, die sich als Zweifler bekennen? Aber sie glauben nur nicht, daß Ihr die Wissenden seid.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Het is zo makkelijk, zijn herinneringen op te schrijven, wanneer men een slecht geheugen heeft.
  Origineel: Man hat es so leicht, seine Erinnerungen zu schreiben, wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken p.131
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Het ligt in de aard van de dilettant, om, zonder de nodige voorbereiding, aanleg, en kunde, zijn krachten te beproeven aan de laatste problemen der wetenschap en de hoogste opgaven der kunst.
  Origineel: Im Wesen des Dilettanten liegt es, sich ohne nötige Vorbereitung, Anlage und Kraft an den letzten Problemen der Wissenschaft und den höchsten Aufgaben der Kunst zu versuchen.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Het zijn onze vragen aan de godheid die ons rijker maken, niet de schaarse antwoorden die we ontvangen.
  Origineel: Unsere Fragen an die Gottheit sind es, die uns reicher machen, nicht die spärlichen Antworten, die uns zuteil werden.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Hoe vaak - bij onszelf nog vaker dan bij anderen - houden we voor karaktersterkte, wat uiteindelijk niets anders is dan gevoelloosheid.
  Origineel: Wie oft - bei uns noch öfter als bei andern - halten wir für Stärke des Charakters, was am Ende doch nichts anderes ist als Schwäche des Gefühls.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken (1927) p.126
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Hoe vaak houden wij voor onverzoenlijkheid van mening, wat niets anders is dan verschil in temperament.
  Origineel: Wie oft halten wir für Unversöhnlichkeiten der Ansichten, was nichts anderes ist, als die Verschiedenheit der Temperamente.
  Bron: Aphorismen und Betrachtungen
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Ik geloof je wijsheid alleen als het uit je hart, je goedheid alleen als het uit je verstand voortkomt.
  Origineel: Ich glaube dir deine Weisheit nur, wenn sie dir aus dem Herzen, deine Güte nur, wenn sie dir aus dem Verstande kommt.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken (1927)
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  In het hart van ieder aforisme, hoe nieuw of paradoxaal het zich moge voordoen, klopt een oeroude wijsheid.
  Origineel: Im Herzen jedes Aphorisma, so neu oder gar paradox es sich gebärden möge, schlägt eine uralte Wahrheit.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken (1927) 235
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Men ontmoet als schrijver vaak partijdigheid, ja vijandschap, van een recensent, die zich daar met het beste geweten onschuldig aan kan verklaren. Want deze dingen hebben hun bronnen in diepten, die hem zelf vaak verborgen blijven, en waarin hij, mocht hij ze vermoeden, op goede gronden schuwen mag af te dalen.
  Origineel: Man begegnet als Autor zuweilen Voreingenommenheiten, ja Feindseligkeiten von Seiten irgend eines Rezensenten, die dieser mit dem besten Gewissen imstande sein wird abzuleugnen; denn sie haben ihre Quellen in Tiefen, die ihm selbst oftmals verborgen bleiben und in die hinabzusteigen, wenn er sie ahnte, er sich aus guten Gründen scheuen müsste.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken (1927)
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Schud een aforisme; een leugen valt er uit en een banaliteit blijft over.
  Origineel: Schüttle ein Aphorisma, so fällt eine Lüge heraus und eine Banalität bleibt übrig.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken 234
Alle Arthur Schnitzler citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)