Augustinus

Augustinus

Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader

Leefde van: 354-430

Categorie: Theologen en geestelijken | Filosofen

Citaten: Augustinus

Citaten 11 t/m 20 van 48.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +29
  Heb lief en doe wat je wilt.
  Origineel: Ama et fac quod vis.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +24
  De doden zijn niet afwezig, zij zijn alleen onzichtbaar.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +23
  Geduld is de metgezel van wijsheid.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +22
  De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +21
  Begrafenissen zijn eerder een troost voor de levenden dan dat ze de doden tot iets dienen.
  Origineel: Curatio funeris, conditio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum.
  Bron: Civitate Dei 1, 12
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +19
  U heeft ons voor Uzelf geschapen, o Heer, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +16
  De deugd is het juiste gebruik van de vrije wil.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +13
  Het is roemrijker de oorlog te doden met het woord dan met het zwaard, de vrede te winnen met de vrede dan door de oorlog.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +12
  Alleen de liefhebbende deelneming biedt het middel de mensen te verstaan.
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +12
  Als wij doen wat wij behoren te doen, verdienen wij geen lof omdat het onze plicht is.

Over Augustinus

Augustinus kwam ter wereld en stierf in de toenmalige gekerstende West-Romeinse provincie Africa, tegenwoordig noordoost Algerije en noord-Tunesiƫ in de Aures-gebergten genoemd. Hij werd geboren in het provinciestadje Thagaste (het tegenwoordige Souk-Ahras) als zoon van Berberse ouders, de raadsheer Patricius en Monica, een vrome christelijke vrouw. Hij overleed in Hippo Regius (het tegenwoordige Annaba), waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was. Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks hem de beste opvoeding van die tijd te geven. Augustinus genoot lager en voorbereidend hoger onderwijs in Thagaste en Madaura. Na de vroege dood van zijn vader liet moeder Monica (financieel gesteund door anderen) hem studeren. In 375, op 21-jarige leeftijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats, en het jaar daarop vestigde hij zich in Carthago als leraar in de retorica. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot retor aan het hof in Milaan werd benoemd. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom. Hij werd met Pasen in 387 door Ambrosius, de bisschop van Milaan, gedoopt. Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Africa, tijdens welke reis zijn moeder Monica in Ostia overleed. Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met bijbelstudie te hebben beziggehouden, werd Augustinus in 391 half tegen zijn wil tot priester gewijd en in 395 tot medebisschop (met het recht van opvolging van de bisschop van Hippo Regius). Van 396 tot zijn dood in 430 was hij bisschop van de Kerk van Hippo Regius. Ook in die functie bleef hij een sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning. Augustinus stierf in 430 tijdens het beleg van en vlak voor de inname van Hippo door de Vandalen.

Uit Wikipedia