Augustinus

Augustinus

Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader

Leefde van: 354-430

Categorie: Theologen en geestelijken | Filosofen

Citaten: Augustinus

Citaten 31 t/m 40 van 48.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +5

  Als Rome gesproken heeft, is de zaak afgedaan.

  Origineel: Roma locuta, causa finita.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +5

  Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +5

  Op het versmaden van ijdele roem beroemt men zich vaak met nog groter ijdelheid.

  Bron: Conf. 10. 38, 63

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +5

  Vergissen is menselijk, duivels echter als men door hartstocht blijft vergissen.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +5

  Vergissen is menselijk. Volharden is des duivels.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +4

  Als jongeman bad ik tot God: 'Geef me kuisheid en matigheid. Maar nu nog even niet.'

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +4

  De zonde is zijn eigen straf.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +4

  Er bestaat geen groter aalmoes, dan van harte zijn naaste te vergeven.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +4

  Er is geen lof verschuldigd aan hem die simpelweg zijn taak uitvoert.

 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +4

  Het begrip is het loon des geloofs. Zoek daarom niet te begrijpen om te geloven, maar geloof om te begrijpen.

Over Augustinus

Augustinus kwam ter wereld en stierf in de toenmalige gekerstende West-Romeinse provincie Africa, tegenwoordig noordoost Algerije en noord-Tunesiƫ in de Aures-gebergten genoemd. Hij werd geboren in het provinciestadje Thagaste (het tegenwoordige Souk-Ahras) als zoon van Berberse ouders, de raadsheer Patricius en Monica, een vrome christelijke vrouw. Hij overleed in Hippo Regius (het tegenwoordige Annaba), waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was. Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks hem de beste opvoeding van die tijd te geven. Augustinus genoot lager en voorbereidend hoger onderwijs in Thagaste en Madaura. Na de vroege dood van zijn vader liet moeder Monica (financieel gesteund door anderen) hem studeren. In 375, op 21-jarige leeftijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats, en het jaar daarop vestigde hij zich in Carthago als leraar in de retorica. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot retor aan het hof in Milaan werd benoemd. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom. Hij werd met Pasen in 387 door Ambrosius, de bisschop van Milaan, gedoopt. Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Africa, tijdens welke reis zijn moeder Monica in Ostia overleed. Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met bijbelstudie te hebben beziggehouden, werd Augustinus in 391 half tegen zijn wil tot priester gewijd en in 395 tot medebisschop (met het recht van opvolging van de bisschop van Hippo Regius). Van 396 tot zijn dood in 430 was hij bisschop van de Kerk van Hippo Regius. Ook in die functie bleef hij een sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning. Augustinus stierf in 430 tijdens het beleg van en vlak voor de inname van Hippo door de Vandalen.

Uit Wikipedia