Citaten van Ban Ki-moon

Ban Ki-moon

Ban Ki-moon

Zuid-Koreaanse diplomaat, politicus en secr.gen van de VN

Leefde van: 1944-

Categorie: Politiek

 • Duurzame ontwikkeling en klimaatverandering zijn twee kanten van dezelfde medaille.
 • Klimaatverandering vindt plaats door menselijk gedrag, daarom is het logisch dat wij, mensen, deze kwestie aanpakken. Het is misschien niet te laat als we vandaag cruciale acties ondernemen.
 • Dit is de morele uitdaging van onze generatie. Niet alleen zijn de ogen van de wereld op ons gericht. Belangrijker nog, de volgende generaties zijn van ons afhankelijk. We kunnen onze kinderen niet beroven van hun toekomst.
 • Migratie is een uitdrukking van het menselijke streven naar waardigheid, veiligheid en een betere toekomst. Het maakt deel uit van het sociale weefsel, onderdeel van onze samenstelling als een menselijk gezin.
 • De planeet Aarde is ons gezamenlijke eiland, laten we onze krachten bundelen om het te beschermen.
 • Laten we op deze Internationale Dag van de Vrede beloven dat vrede niet alleen een prioriteit, maar ook een passie is. Laten we beloven om meer te doen, waar we ook zijn, op elke mogelijke manier, om elke dag een dag van vrede te maken.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 19.

 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +5
  Meer dan ooit moeten we de punten verbinden tussen klimaat, armoede, energie, voedsel en water. Deze problemen kunnen niet op zichzelf worden aangepakt.
  Origineel: Now, more than ever, we need to connect the dots between climate, poverty, energy, food and water. These issues cannot be addressed in isolation.
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +5
  We moeten van de grootste collectieve uitdaging waarmee de mensheid vandaag geconfronteerd wordt, de klimaatverandering, een kans maken voor gemeenschappelijke vooruitgang naar een duurzame toekomst.
  Origineel: We must turn the greatest collective challenge facing humankind today – climate change – into the greatest opportunity for common progress towards a sustainable future.
  Bron: Big Idea 2014: The Year for Climate Action (2013)
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +3
  Klimaatverandering vindt plaats door menselijk gedrag, daarom is het logisch dat wij, mensen, deze kwestie aanpakken. Het is misschien niet te laat als we vandaag cruciale acties ondernemen.
  Origineel: Climate change has happened because of human behaviour, therefore it’s only natural it should be us, human beings, to address this issue. It may not be too late if we take decisive actions today.
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +2
  Iedere geletterde vrouw is een overwinning op de armoede.
  Origineel: Every literate woman is a victory over poverty.
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +2
  Laten we op deze Internationale Dag van de Vrede beloven dat vrede niet alleen een prioriteit, maar ook een passie is. Laten we beloven om meer te doen, waar we ook zijn, op elke mogelijke manier, om elke dag een dag van vrede te maken.
  Origineel: On this International Day, let us promise to make peace not just a priority, but a passion. Let us pledge to do more, wherever we are in whatever way we can, to make every day a day of peace.
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +1
  De leider's macht wordt hem door de mensen gegeven, dus hij heeft de plicht om aandachtiger en zorgvuldiger te luisteren naar de ambities van de mensen.
  Origineel: The power of the leader is given to him by the people, so he has a duty to engage and listen more attentively and carefully to the aspirations of the people.
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +1
  Het redden van onze planeet vereist dat je ambitieus bent in je streven, en, evenzeer, in hoe hard je werkt om je doel te bereiken.
  Origineel: Saving our planet requires you to be ambitious in what you aim, and, equally, in how hard you work to reach your goal.
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +1
  Met haar moed en vastberadenheid heeft Malala laten zien wat terroristen het meest vrezen: een meisje met een boek.
  Origineel: With her courage and determination, Malala has shown what terrorists fear most: a girl with a book.
  Bron: Ban Ki-moon's statement on the Awarding of the Nobel Prize for Peace to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi (2014)
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
  +1
  Migratie is een uitdrukking van het menselijke streven naar waardigheid, veiligheid en een betere toekomst. Het maakt deel uit van het sociale weefsel, onderdeel van onze samenstelling als een menselijk gezin.
  Origineel: Migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety and a better future. It is part of the social fabric, part of our very make-up as a human family.
 • Ban Ki-moon
  Ban Ki-moon
  - +
   0
  De planeet Aarde is ons gezamenlijke eiland, laten we onze krachten bundelen om het te beschermen.
  Origineel: Planet Earth is our shared island, let us join forces to protect it.
Alle Ban Ki-moon citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Ban Ki-moon

Ban Ki-moon (Chungju, 13 juni 1944) is een Zuid-Koreaanse diplomaat en politicus.
Van januari 2004 tot 1 november 2006 was hij in eigen land minister van Buitenlandse Zaken en Handel.
Van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2016 was hij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties als opvolger van Kofi Annan.
Op 9 oktober 2006 droeg de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem Ban voor als nieuwe secretaris-generaal voor een periode van vijf jaar, lopend van 1 januari 2007 tot 1 januari 2012.
Op 21 juni 2011 werd Ban Ki-Moon unaniem herverkozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarmee hij een tweede ambstperiode intrad, eindigend op 31 december 2016.
Voor zijn ministerschap vervulde hij diverse andere politieke alsook diplomatieke functies. Zo was hij onder meer ambassadeur in Oostenrijk en ook eerder werkzaam in diverse functies bij de Verenigde Naties.
In 2018 ontving hij aan de RUG een eredoctoraat voor zijn bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs en werd hij benoemd tot voorzitter van de Global Commission on Adaptation, met een vestiging in Groningen en Rotterdam.

Uit Wikipedia