Citaten van C. J. Wijnaendts Francken

C. J. Wijnaendts Francken

C. J. Wijnaendts Francken

Nederlands letterkundige en filosoof

Leefde van: 1863-1944

Categorie: Filosofen | : Nederland

 • Berusting is de heldenmoed der door het leven verwonnenen.
 • Men ga in zijn beroep op, niet onder.
 • Opgehaalde schotbalk zoekt geopend doorlaatklepje.
 • De vrouw staat dichter bij de natuur dan de man. Op intuïtief gebied ligt daarin hun kracht, op intellectueel gebied haar zwakheid.
 • Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent.
 • Men moet over een grote woordenschat beschikken om zich kort te kunnen uitdrukken.
 • Zelfgenoegzaamheid is het pantser van de dwazen.
 • Het zegel van geheimhouding is gemaakt van een soort was die gemakkelijk smelt.
 • Aalmoezen zijn stukjes pasmunt die rijken wegschenken van het deel dat ze de armen hebben onthouden.
 • Om van goed toe kwaad te vervallen, volstaat één misstap; maar om van kwaad tot goed over te gaan, moet een gehele weg worden doorlopen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 181.

 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +52
  Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +33
  Door weinig van anderen te verwachten spaart men zich veel teleurstelling.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +20
  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +16
  Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +15
  Vaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegeven.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +14
  Men moet wel zelf zijn geluk smeden, maar niet anderen daartoe als aambeeld gebruiken.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +13
  Bescheidenheid beveiligt als een pantser, waarop vele afgeschoten pijlen afstuiten, die slechts de ijdelheid vermogen te kwetsen.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +8
  De schoonste dromen droomt men wakend.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +8
  Een droeve glimlach verraadt dikwijls meer meegevoel dan tranen.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +8
  Geen drukkender gevoel dan het besef dat niemand je missen zal, wanneer jij er niet meer bent.
Alle C. J. Wijnaendts Francken citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over C. J. Wijnaendts Francken

Cornelis Johannes Francken werd geboren als zoon van dr. Walraven Francken (1822-1894), predikant te Rotterdam en diens tweede vrouw Maria Wijnaendts (1835-1864), lid van de familie Wijnaendts, tevens dochter van een predikant, in Warnsveld. Uit dit huwelijk werd Cornelis Johannes Francken in 1863 geboren. Zijn moeder stierf twee maanden na de bevalling, waardoor Francken in 1876 de erfenis van zijn grootvader ds. Cornelis Johannes Wijnaendts (1801-1876) ontving, zijnde diens enige erfgenaam. De opvoeding van Cornelis Francken werd toevertrouwd aan Anna Keitel, die overleed in 1875. Na het gymnasium ging hij in 1881 plant- en dierkunde studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht in Utrecht. Tijdens zijn opleiding werkte Francken onder andere samen met Franciscus Donkers en Hugo de Vries. In december 1888 legde hij cum laude het doctoraal examen af.
Na zijn leraarschap studeerde Wijnaendts Francken tussen 1898 en 1902 wijsbegeerte, psychologie en ethiek aan de universiteiten van Jena, Zürich, Berlijn en aan de Sorbonne. In die periode publiceerde hij diverse werken met daarin zijn kijk op de levensvragen.
Sinds 1899 was hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In 1935 stelde hij bij die Maatschappij de Dr. Wijnaendts Francken-prijs in, een literatuurprijs die iedere twee jaar wordt toegekend voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek. In 1938 besloot de Maatschappij hem tot erelid te benoemen.