Citaten van C. J. Wijnaendts Francken

C. J. Wijnaendts Francken

C. J. Wijnaendts Francken

Nederlands letterkundige en filosoof

Leefde van: 1863-1944

Categorie: Filosofen | Nederland

Citaten 51 t/m 60 van 181.

 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Principes zijn veelal niet anders dan een dekmantel voor neigingen en begeerten, wier ware drijfveren wij ons niet bekennen willen.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Voor degene wiens lot hem geen bevrediging schenkt, ligt in het aanhangen van een pessimistische levensbeschouwing veelal iets troostvols, omdat hij daarmede de ongenoegzaamheid van zijn leven generaliseert en verheft tot algemene regel.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Wat men het liefst zou willen vergeten, vergeet men het moeilijkst.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Wie bedeeld is met een humoristische ader mag zich gelukkig prijzen, want hij zal daaruit veel troost in de levensellende vermogen te putten.
  Bron: De humor als wereldbeschouwing
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Wie de mensheid minacht, vergeet gewoonlijk zichzelf daarbij in te sluiten.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Zedelijke verontwaardiging kan voortspruiten uit jaloezie.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2
  Zelfbeheersing is de hoogste vorm van zedelijke vrijheid.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +1
  Berusting is de heldenmoed der door het leven verwonnenen.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +1
  Dapperheid is somwijlen slechts een vorm van verkapte vrees, gelijk brutaalheid van optreden dikwijls een gevolg is van verlegenheid en bedeesdheid.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +1
  De betekenis van het gebed ligt niet in de mogelijke verhoring van uitgesproken persoonlijke wensen, maar in de berusting die geschonken wordt door de vrijwillige onder werping van een bovenmenselijke Goddelijke wil.
Alle C. J. Wijnaendts Francken citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 6)