Citaten van Chinua Achebe

Chinua Achebe

Chinua Achebe

Nigeriaans romanschrijver en dichter

Leefde van: 1930-2013

Categorie: Dichters (Hedendaags) | Schrijvers (Hedendaags) | Land: Nigeria

 • De laatste vier of vijfhonderd jaar van Europees contact met Afrika leverde een hoeveelheid literatuur op die Afrika in een zeer slecht daglicht stelde en Afrikanen in zeer lugubere termen presenteerde. De reden hiervoor had te maken met de noodzaak om de slavenhandel en de slavernij te rechtvaardig

Citaten 1 t/m 10 van 52.

 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +6
  De wetenschap dat er aandachtig naar je geluisterd wordt, werkt als een soort katalysator die de kwaliteit van wat je zegt steeds beter maakt.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +2
  Wanneer een gekke man naakt loopt, zijn het zijn verwanten die zich schamen, niet hijzelf.
  Origineel: When a mad man walks naked, it is his kinsmen who feel shame, not himself.
  Bron: A Man of the People (1988) 118
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  Als je leiders hebt die bereid zijn om groepen tegen elkaar op te zetten, is het heel gemakkelijk om redenen en excuses te verzinnen.
  Origineel: If you have leaders who are prepared to incite group against group it is very easy to manufacture reasons and excuses.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  Als je maar één kant van het verhaal hoort, kun je het niet helemaal begrjpen.
  Origineel: If you only hear one side of the story, you have no understanding at all.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  De blanke man is heel slim. Hij kwam stil en vredig met zijn religie. We waren geamuseerd over zijn dwaasheid en lieten hem blijven. Nu heeft hij onze broers gewonnen en onze clan kan niet langer als één handelen. Hij heeft een mes gelegd op de dingen die ons bij elkaar hielden en we zijn uit elkaar gevallen.
  Origineel: The white man is very clever. He came quietly and peaceably with his religion. We were amused at his foolishness and allowed him to stay. Now he has won our brothers, and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us together and we have fallen apart.
  Bron: Things Fall Apart (2009)
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  De laatste vier of vijfhonderd jaar van Europees contact met Afrika leverde een hoeveelheid literatuur op die Afrika in een zeer slecht daglicht stelde en Afrikanen in zeer lugubere termen presenteerde. De reden hiervoor had te maken met de noodzaak om de slavenhandel en de slavernij te rechtvaardigen.
  Origineel: The last four or five hundred years of European contact with Africa produced a body of literature that presented Africa in a very bad light and Africans in very lurid terms. The reason for this had to do with the need to justify the slave trade and slavery.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  De schade die in één jaar is aangericht, kan soms tien of twintig jaar duren om te herstellen.
  Origineel: The damage done in one year can sometimes take ten or twenty years to repair.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  Een functionerende, robuuste democratie vereist gezond geschoolde, participatieve volgers en een geschoold, moreel gefundeerd leiderschap.
  Origineel: A functioning, robust democracy requires a healthy educated, participatory followership, and an educated, morally grounded leadership.
  Bron: Facebook (2011)
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  Een geit eet niet uit de maag van een kip, hoe vriendelijk de twee ook zijn.
  Origineel: A goat does not eat into a hen's stomach no matter how friendly the two may be.
  Bron: A Man of the People (1988) 125
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +1
  Een goede leider is bijvoorbeeld iemand als Nelson Mandela. Ik heb niet zulke mensen elke generatie zien aankomen, misschien om de tien generaties, of om de honderd generaties. Die mensen zijn wonderdoeners.
  Origineel: A good leader for instance is somebody like Nelson Mandela. I do not have seen such people coming every generation, maybe every ten generations, every hundred generations. People who are miracle workers.
Alle Chinua Achebe citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)