Chinua Achebe

Nigeriaans romanschrijver en dichter

Leefde van: 1930-2013

Categorie: Dichters (Hedendaags) | Schrijvers (Hedendaags) | Land: Nigeria

Zoek boeken van Chinua Achebe bij bol.com.

Citaten: Chinua Achebe

Citaten 1 t/m 10 van 32.

 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
  +5
  De wetenschap dat er aandachtig naar je geluisterd wordt, werkt als een soort katalysator die de kwaliteit van wat je zegt steeds beter maakt.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  Als je leiders hebt die bereid zijn om groepen tegen elkaar op te zetten, is het heel gemakkelijk om redenen en excuses te verzinnen.
  Origineel: If you have leaders who are prepared to incite group against group it is very easy to manufacture reasons and excuses.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  Als je maar één kant van het verhaal hoort, kun je het niet helemaal begrjpen.
  Origineel: If you only hear one side of the story, you have no understanding at all.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  De blanke man is heel slim. Hij kwam stil en vredig met zijn religie. We waren geamuseerd over zijn dwaasheid en lieten hem blijven. Nu heeft hij onze broers gewonnen en onze clan kan niet langer als één handelen. Hij heeft een mes gelegd op de dingen die ons bij elkaar hielden en we zijn uit elkaar gevallen.
  Origineel: The white man is very clever. He came quietly and peaceably with his religion. We were amused at his foolishness and allowed him to stay. Now he has won our brothers, and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us together and we have fallen apart.
  Bron: Things Fall Apart (2009)
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  De ongeduldige idealist zegt: 'Geef me een plek om te staan en ik zal de aarde verplaatsen.' Maar zo'n plek bestaat niet. We moeten allemaal op de aarde zelf staan en in haar tempo met haar meegaan.
  Origineel: The impatient idealist says: 'Give me a place to stand and I shall move the earth.' But such a place does not exist. We all have to stand on the earth itself and go with her at her pace.
  Bron: Facebook (2017)
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  De schade die in één jaar is aangericht, kan soms tien of twintig jaar duren om te herstellen.
  Origineel: The damage done in one year can sometimes take ten or twenty years to repair.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  De zon zal schijnen op degenen die staan voordat het schijnt op degenen die onder hen knielen.
  Origineel: The sun will shine on those who stand before it shines on those who kneel under them.
  Bron: Facebook (2016)
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  Een boze man is altijd een domme man.
  Origineel: An angry man is always a stupid man.
  Bron: Anthills of the Savannah (1988) 27
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  Een functionerende, robuuste democratie vereist gezond geschoolde, participatieve volgers en een geschoold, moreel gefundeerd leiderschap.
  Origineel: A functioning, robust democracy requires a healthy educated, participatory followership, and an educated, morally grounded leadership.
  Bron: Facebook (2011)
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  - +
   0
  Een geit eet niet uit de maag van een kip, hoe vriendelijk de twee ook zijn.
  Origineel: A goat does not eat into a hen's stomach no matter how friendly the two may be.
  Bron: A Man of the People (1988) 125
Alle Chinua Achebe citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 32 gevonden
Schoencadeaus (NL)Schoencadeaus (NL)