Confucius

Confucius

Chinees filosoof

Leefde van: 551 v.C. - 479 v.C.

Categorie: Filosofen

Citaten: Confucius

Citaten 51 t/m 60 van 117.

 • Confucius
  Confucius
  - +
  +32
  Nederigheid is de grondslag van alle deugden.
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +32
  Wie niet bereid is iets op zich te nemen, die weet niet wat plicht is.
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +32
  Wilt u weten of een land goed geregeeerd wordt en goed van zeden is? Luister naar zijn muziek.
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +31
  Bedek de vleugels van een vogel met goud en hij zal zich niet meer in de lucht kunnen verheffen.
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +31
  De gedachten van de superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid; de gedachten van de middelmatige mens is vertrouwd met opbrengst.
  Bron: Analecta IV, XVI
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +30
  Wij kennen het leven niet: hoe kunnen wij de dood dan kennen?
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +29
  De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen: ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkst.
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +27
  Pas als je naar de overkant van de zee roeit, zul je ondervinden wie je werkelijk bent.
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +27
  Standvastigheid, volharding, eenvoud en bescheidenheid zijn niet ver van de deugd.
 • Confucius
  Confucius
  - +
  +26
  De weg zelf is je bestemming.

Citaten in werken van Confucius

Over Confucius

Confucius is de gelatiniseerde versie van K'oeng Foe-tse (Meester K'oeng). Eén van China's oudste en meest vereerde filosoof. Confucius stamde uit een verarmde adellijke familie in de staat Loe, het tegenwoordige Sjan-toeng. Zijn vader stierf toen Confucius nog maar twee jaar oud was. Onder bescherming van een invloedrijke patroon kon hij zich bekwamen in boogschieten, wagenmennen, muziek, schrijven, 'ceremoniën' en 'geschiedenis' - de 'zes kunsten' die hij zelf later voor de opvoeding van zijn leerlingen onmisbaar achtte. Confucius maakte zich later verdienstelijk aan het hof van Loe in verschillende ambten: onder andere als administrateur, belastinginner, 'ceremoniemeester', magistraat en minister. De dood van zijn patroon maakte een eind aan deze carrière. Van 492-483 v.C. zwierf hij, vergezeld van een schare aanhangers, van staat tot staat zonder succes zijn diensten aanbiedend en proberend gehoor te vinden voor zijn hervormingsideeën. Teleurgesteld keerde hij in Loe terug. Hij stichtte daar een school van waaruit hij zijn gedachtes en ervaringen overdroeg aan een kring van toegewijde volgelingen. Dit leidde later tot de Confuciaanse school, die een zeer grote rol zou spelen bij het proberen om China's politiek-sociale problemen op te lossen