Citaten van Democritus

Democritus

Democritus

Grieks geleerde, astronoom en filosoof

Leefde van: 460 v. C.- 380/370 v. C.

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | : Oud-Grieks

 • Harmonie van ideeën brengt vriendschap tot stand.
 • Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.
 • De mensen, die voor de dood vluchten, jagen hem toch na.
 • De goede mens bekommert zich niet over de blaam der slechten.
 • Als geen matigheid wordt betracht, zullen de grootste genoegens de grootste pijn met zich meebrengen.
 • Zeker weten we niets, want de waarheid ligt in de diepte.
 • De mens, een microkosmos.
 • De mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen; wij zijn nog geen mensen, we moeten het dagelijks worden.
 • Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen.
 • Begeer niet alles te weten, opdat gij niet in alles onwetend blijft.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 21.

 • Democritus
  Democritus
  - +
  +33
  Het tevele bijeengaren van bezit voor de kinderen is een voorwendsel van hebzucht en verraadt het eigen karakter.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +23
  Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +14
  De mensen, die voor de dood vluchten, jagen hem toch na.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +13
  De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +13
  De mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen; wij zijn nog geen mensen, we moeten het dagelijks worden.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +12
  Beleefdheid is de olie die de onderlinge wrijving vermindert.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +9
  Als geen matigheid wordt betracht, zullen de grootste genoegens de grootste pijn met zich meebrengen.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +9
  Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +7
  Voor een wijs man staat de hele wereld open; want de hele kosmos is het vaderland van een voortreffelijk karakter.
 • Democritus
  Democritus
  - +
  +5
  Zeker weten we niets, want de waarheid ligt in de diepte.
  Bron: Fragmenten 117
Alle Democritus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Democritus

Democritus van Abdera (ca. 460 v.Chr. – ca. 370 v.Chr.) was een Grieks filosoof, astronoom, wiskundige en reiziger. Hij wordt gerekend tot de presocraten en stond bekend als 'de lachende filosoof'.

Samen met zijn leermeester Leucippus was hij de grondlegger van het atomisme, waarmee ze reageerden op de Eleaten. De kosmos bestond volgens het atomisme uit leegte (het niet-bestaande) en lichamen (atomen, het bestaande) in een oneindige ruimte. Die lichamen zijn eeuwig en kunnen bewegen.
Democritus schreef veel: zestig titels zijn bekend. Die gingen over ethiek, natuurfilosofie, wiskunde, muziek, poëzie en technische thema's. Daarvan zijn voornamelijk enkele ethische stellingen overgeleverd.
In Duitsland schreef Christoph Martin Wieland een satirisch-filosofische roman over Democritus, Geschichte der Abderiten (1774-80). De jonge Karl Marx en Friedrich Nietzsche gaven blijk van grote interesse in de Abderiet.
Bertrand Russell meende dat de zienswijze van Democritus opmerkelijk aansloot bij die van de moderne wetenschap.
Karl Popper bewonderde zijn rationalisme, humanisme en vrijheidsliefde. Het inzicht dat instituties als taal en recht mensenwerk zijn, laat hij teruggaan op Democritus en Protagoras.

Uit Wikipedia