Citaten van Desmond Morris

Desmond Morris

Desmond Morris

Engelse zoöloog, publicist, kunstschilder en tv-presentator

Leefde van: 1928-

Categorie: Kunstenaars | Media | Wetenschappers | Groot-Brittanie

 • Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
  +6
  Er zijn 193 levende soorten apen. Daarvan zijn er 192 behaard. De uitzondering is de naakte aap, die zichzelf homo sapiens heeft genoemd.
  Origineel: There are one hundred and ninety-three living species of monkeys and apes. One hundred and ninety-two of them are covered with hair. The exception is a naked ape self-named Homo sapiens.
  Bron: The Naked Ape (1967) Introduction
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
  +6
  Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn.
  Origineel: Above all, loving means touching and body contact.
  Bron: Intimate Behavior (1971)
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
  +4
  Menig machtig leider heeft verkeerde beslissingen, met stijl en kracht genomen, overleefd, maar slechts enkelen overleefden aarzelende beslissingen.
  Origineel: Many a powerful leader has survived occasional wrong decisions, made with style and forcefulness, but few have survived hesitant indecisiveness.
  Bron: The Human Zoo (1969)
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
  +1
  De meest bezadigde intellectuelen worden dikwijls zeer agressief wanneer de dwingende noodzaak om agressie te onderdrukken ter sprake komt.
  Origineel: It is a fact that the most level-headed intellectuals frequently become violently aggressive when discussing the urgent need to suppress aggression.
  Bron: The Naked Ape (1967) 5, Fighting
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
   0
  De huiskat is een tegenstrijdigheid. Geen enkel dier heeft zo'n intieme relatie met de mensheid ontwikkeld, terwijl het tegelijkertijd zo'n grote onafhankelijkheid van beweging eiste en kreeg.
  Origineel: The domestic cat is a contradiction. No animal has developed such an intimate relationship with mankind, while at the same time demanding and getting such independence of movement and action.
  Bron: Catwatching (2009)
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
   0
  De leeftijd van een kind is omgekeerd evenredig met de grootte van de dieren die het verkiest.
  Origineel: The age of a child is inversely correlated with the size of the animals it prefers.
  Bron: The Naked Ape (1967)
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
   0
  Een dier in zijn kooi in een dierentuin vertoont al deze afwijkingen die we zo goed kennen van onze menselijke metgezellen. De stad is dus duidelijk niet een betonnen jungle is, het is een menselijke dierentuin.
  Origineel: The zoo animal in a cage exhibits all these abnormalities that we know so well from our human companions. Clearly, then, the city is not a concrete jungle, it is a human zoo.
  Bron: The Human Zoo (1969) p. vii
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
   0
  Er is biologisch niets ongewoons aan de homoseksuele daad van pseudocopulatie. Er zijn veel soorten die hier onder verschillende omstandigheden van genieten.
  Origineel: There is nothing biologically unusual about a homosexual act of pseudocopulation. Many species indulge in this, under a variety of circumstances.
  Bron: The Naked Ape (1967)
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
   0
  Het is inconsequent om exquise gastronomische ervaringen of sublieme esthetische ervaringen te prijzen en tegelijkertijd mooie erotische ervaringen te veroordelen.
  Origineel: It is inconsistent to sing the praises of exquisite gastronomic experiences or sublime aesthetic experiences while at the same time condemning beautiful erotic experiences.
  Bron: The Human Zoo (1969) p.78
 • Desmond Morris
  Desmond Morris
  - +
   0
  Kunstenaars houden van katten; soldaten houden van honden.
  Origineel: Artists like cats; soldiers like dogs.
  Bron: Catwatching (2009) p.2
Alle Desmond Morris citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.