Citaten van Dirk Coster

Dirk Coster

Dirk Coster

Nederlands schrijver

Leefde van: 1887-1956

Categorie: Schrijvers (Nederlands) | Schrijvers (Hedendaags) | : Nederland

 • De liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien.
 • Aan het leven loutert zich de levenskracht tot liefde.
 • Er bestaat niet één liefde in één mensenleven. Doch er bestaan wel vele liefden voor één mens, die elkaar opvolgen in de tijd.
 • De ziel zelf is geluk doch aan het leven wordt zij zich van dit geluk bewust.
 • Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme.
 • Het kind ontleent zijn feitelijke ervaringen aan het leven, maar de sleutel waarmee het zich deze ervaringen verklaart, ontleent het aan het leven van de ouders.
 • Zoals in het christendom de bewustwording van de ziel en haar uiterste mogelijkheden de mens tot een onmenselijk ascetisme gedreven heeft, zo heeft de bewustwording van de persoonlijkheid geleid tot een onmenselijk egoïsme.
 • Een uit vrees geboren ascetisme heeft als enig geestelijk resultaat, een geweldige wrok tegen het leven dat aan het bereik van de mens werd onttrokken, en de drang om ook aan anderen de toegang tot dit leven af te snijden.
 • Tranen zijn een droeve wijze om zich te,voelen leven, en zich te voelen leven is altijd nog geluk.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 40.

 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +22
  Het is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen ontwaken. Zulk een droom is ook het leven.
  Bron: Marginalia
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +13
  Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme.
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +13
  Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt.
  Bron: Marginalia
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +13
  Zij die het kind tot enig doel van hun huwelijk maken, maken dit kind tot symbool van een vreugdeloze berusting.
  Bron: Marginalia
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +9
  Het kind ontleent zijn feitelijke ervaringen aan het leven, maar de sleutel waarmee het zich deze ervaringen verklaart, ontleent het aan het leven van de ouders.
  Bron: Marginalia
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +8
  De liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien.
  Bron: Marginalia
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +5
  De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten.
  Bron: Marginalia
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +5
  Er bestaat niet één liefde in één mensenleven. Doch er bestaan wel vele liefden voor één mens, die elkaar opvolgen in de tijd.
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +5
  Zonder de vrije macht van de ziel om één en dezelfde mens altijd weer anders lief te hebben zou het huwelijk onbestaanbaar zijn en een forceren van de natuur.
  Bron: Marginalia
 • Dirk Coster
  Dirk Coster
  - +
  +4
  De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand.
  Bron: Marginalia
Alle Dirk Coster citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Dirk Coster

Coster begon met zestien jaar bij de De Groene Amsterdammer. Naar aanleiding van zijn boek Werk en wezen der kritiek ontstond er in 1912 een polemiek tussen Coster en Willem Kloos. Zijn werk wordt zowel geroemd als verguisd. Bij de redactie van het in de jaren dertig toonaangevende literaire tijdschrift Forum kon hij geen goed doen en E. du Perron schreef het kritische Uren met Dirk Coster. Later nam hij daar iets van terug, omdat hij hem erkende als een medestrijder tegen het nationaalsocialisme. Na de Tweede Wereldoorlog was Costers rol op het literaire toneel uitgespeeld. In 1954 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Uit Wikipedia