Citaten van Edmund Burke

Edmund Burke

Edmund Burke

Engels politicus en filosoof

Leefde van: 1729-1797

Categorie: Politiek | Filosofen | : Groot-Brittanië

 • Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen.
 • Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik.
 • Er is een grens, waar geduld en verdraagzaamheid ophouden deugden te zijn.
 • Niets blijkt zo onderdrukkend en onrechtvaardig te zijn als een zwakke overheid.
 • Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.
 • Lezen zonder na te denken is als eten zonder het te verteren.
 • Bijgeloof is de religie van de zwakke geest.
 • De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
 • Iemand die goed en kwaad verwart is een vijand van goede.
 • Het werkelijk verhevene is altijd eenvoudig en natuurlijk.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 52.

 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +57
  Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.
  Origineel: But what is liberty without wisdom, and without virtue? It is the greatest of all possible evils; for it is folly, vice, and madness, without tuition or restraint.
  Bron: Reflections on the revolution in France (1790)
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +37
  Ons geduld zal meer bereiken dan onze kracht.
  Origineel: Our patience will achieve more than our force.
  Bron: Reflections on the revolution in France (1790)
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +29
  De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
  Origineel: History consists, for the greater part, of the miseries brought upon the world by pride, ambition, avarice, revenge, lust, sedition, hypocrisy, ungoverned zeal, and all the train of disorderly appetite.
  Bron: Reflections on the Revolution in France (1790)
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +15
  Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik.
  Origineel: The greater the power, the more dangerous the abuse.
  Bron: Selected Writings and Speeches (1854) Speach on Middlesex Election, 7 February 1771
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +13
  Lezen zonder na te denken is als eten zonder het te verteren.
  Origineel: To read without reflecting is like eating without digesting.
  Bron: toegeschreven
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +12
  Er is een grens, waar verdraagzaamheid ophoudt een deugd te zijn.
  Origineel: There is, however, a limit at which forbearance ceases to be a virtue.
  Bron: Observations on a late Publication on the Present State of the Nation (1769)
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +11
  Slavernij kan men overal aantreffen. Het is een onkruid dat in iedere grond groeit.
  Origineel: Slavery they can have anywhere. It is a weed that grows in every soil.
  Bron: Second Speech on Conciliation with America (1775)
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +10
  Niets is zo dodelijk voor religie als onverschilligheid.
  Origineel: Nothing is so fatal to religion as indifference.
  Bron: Letters, Speeches and Tracts on Irish Affairs Letter to William Smith, 29-01-1795
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +9
  Ze praten alsof Engeland niet in Europa ligt.
  Origineel: They talk as if England were not in Europe.
  Bron: The Speeches (1816) p. 86
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  - +
  +8
  Bijgeloof is de religie van de zwakke geest.
  Origineel: Superstition is the religion of feeble minds.
  Bron: Reflections on the Revolution in France (1790)
Alle Edmund Burke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Edmund Burke

Edmund Burke (Dublin, 12 januari 1729 – Beaconsfield, 9 juli 1797) was een Brits-Iers filosoof en politicus die als de grondlegger van het moderne conservatisme wordt beschouwd. Voor de liberale Whigs zetelde hij meer dan dertig jaar in het House of Commons. Burke is vooral bekend van zijn verwoede oppositie tegen de Franse Revolutie, die hij zag als een gevolg van de Verlichting. Boven de rede stelde hij de organisch gegroeide en goddelijk gesanctioneerde traditie.

In de 19e eeuw werd Burke geprezen door liberalen en conservatieven. Vanaf de 20e eeuw waren het vooral die laatsten die zich op hem beriepen. Hij wordt gezien als een grondlegger van het moderne conservatisme en door sommigen ook van de antiverlichting.

Uit Wikipedia