Citaten van Emile Durkheim

Emile Durkheim

Emile Durkheim

Frans socioloog

Leefde van: 1858-1917

Categorie: Geschiedenis en sociologen | : Frankrijk

 • Een samenleving kan alleen overleven wanneer er voldoende homogeniteit is tussen haar leden: onderwijs bestendigt en versterkt deze homogeniteit door vooraf in de ziel van het kind de essentiële overeenkomsten te leggen die het collectieve leven vereist.
 • De eerste en meest fundamentele regel is om sociale feiten als dingen te beschouwen.
 • De socioloog moet de sociale wereld binnendringen en zich ervan bewust zijn dat hij het onbekende betreedt.

Citaten 1 t/m 8 van 8.

1
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
  +3
  Een samenleving kan alleen overleven wanneer er voldoende homogeniteit is tussen haar leden: onderwijs bestendigt en versterkt deze homogeniteit door vooraf in de ziel van het kind de essentiële overeenkomsten te leggen die het collectieve leven vereist.
  Origineel: La société ne peut vivre que s'il existe entre ses membres une suffisante homogénéité: l'éducation perpétue et renforce cette homogénéité en fixant d'avance dans l'âme de l'enfant les similitudes essentielles que réclame la vie collective.
  Bron: Education et sociologie
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
  +2
  De maatschappij is niet enkel een optelsom van individuen.
  Origineel: La société n'est pas une simple somme d'individus.
  Bron: Les règles de la méthode sociologique
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
  +1
  De socioloog moet de sociale wereld binnendringen en zich ervan bewust zijn dat hij het onbekende betreedt.
  Origineel: Le sociologue faut qu'en pénétrant dans le monde social, il ait conscience qu'il pénètre dans l'inconnu.
  Bron: Les règles de la méthode sociologique Préface
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
  +1
  Eén enkel feit kan een natuurwet aan het licht brengen, terwijl een veelvoud aan onnauwkeurige en vage observaties alleen maar verwarring kan veroorzaken.
  Origineel: Un fait unique peut mettre une loi en lumière, alors qu'une multitude d'observations imprécises et vagues ne peut produire que confusion.
  Bron: Les Formes élémentaires de la vie religieuse
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
  +1
  Een persoon zijn betekent een autonome bron van actie zijn.
  Origineel: Être une personne, c'est être une source autonome d'action.
  Bron: De la division du travail social
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
  +1
  Wanneer de zeden voldoende zijn, zijn wetten niet nodig; wanneer de zeden onvoldoende zijn, zijn wetten niet te handhaven.
  Origineel: Quand les mœurs sont suffisantes, les lois ne sont pas nécessaires ; quand les mœurs sont insuffisantes, les lois sont inapplicables.
  Bron: toegeschreven
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
   0
  De eerste en meest fundamentele regel is om sociale feiten als dingen te beschouwen.
  Origineel: La première règle et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses.
  Bron: Les règles de la méthode sociologique Ch. II
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  - +
   0
  Kortom, ook al heeft onderwijs als enige of voornaamste doel het individu en zijn belangen, het is vooral ook het middel waardoor de samenleving de voorwaarden van haar eigen bestaan voortdurend vernieuwt.
  Origineel: En résumé, bien loin que l'éducation ait pour objet unique ou principal l'individu et ses intérêts, elle est avant tout le moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre existence.
  Bron: Education et sociologie
1
Alle Emile Durkheim citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Emile Durkheim

De Fransman Émile Durkheim (Épinal, 15 april 1858 – Parijs, 15 november 1917) kan als de eerste echte socioloog in Europa worden beschouwd.
Hij heeft zich als wetenschapper vooral beziggehouden met het probleem van de sociale cohesie, een van de hoofdvragen in de sociologie.
Net als andere klassieke sociologen (onder meer Karl Marx, Max Weber en Georg Simmel), hield Émile Durkheim zich in de eerste plaats bezig met het fenomeen modernisering. Voor het bestuderen van dit verschijnsel koos hij het vraagstuk van de sociale cohesie als uitgangspunt. In zijn eerste sociologische publicatie, De la division du travail social (1893), staat dan ook het begrip solidariteit centraal.
Het besef dat anomische en afgedwongen arbeidsdeling wel degelijk een reëel gevaar betekenden voor de moderne samenleving, heeft ertoe geleid dat Durkheim in zijn latere werk niet meer terugkwam op de tweedeling mechanische versus organische solidariteit, en in plaats daarvan ging zoeken naar hedendaagse equivalenten voor het collectief bewustzijn.

Uit Wikipedia