Citaten van Euripides

Euripides

Euripides

Grieks tragediedichter

Leefde van: 480vC - 406vC

Categorie: Dichters (Hedendaags) | : Oud-Grieks

 • Een vrouw ziet van haar man alleen het goede, als zij verstandig is.
 • Benijdenswaardig is hij die geluk heeft met zijn kinderen.
 • Wie klaagt is niemands vriend.
 • De massa is iets angstaanjagends, als ze door misdadigers geleid wordt.
 • De wijze heeft twee tongen, de één om de waarheid te zeggen, de ander om te zeggen wat gelegen komt.
 • Uw lot is sterflijk, maar onsterfelijk wat gij vraagt.
 • Geestkracht verwerft men zich slechts ten koste van inspanningen.
 • Het verwachte gebeurt zelden, het onverwachte dient zich aan.
 • Roei je eigen boot.
 • Niets is onverhoopt, altijd moet men hoop blijven koesteren.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 84.

 • Euripides
  Euripides
  - +
  +30
  Spreek verstandige taal tegen een gek en hij verklaart u voor gek.
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +17
  Dit is de beste van alle rijkdommen, een goede vrouw te vinden.
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +14
  De massa is iets angstaanjagends, als ze door misdadigers geleid wordt.
  Bron: Orestes 772
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +12
  Roei je eigen boot.
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +11
  Als de ouders eraan denken, dat zij ook eenmaal jong zijn geweest, zullen zij de hartstochten hunner kinderen gemakkelijker verdragen.
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +11
  Een vrouw ziet van haar man alleen het goede, als zij verstandig is.
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +9
  Een moeder houdt altijd meer van de kinderen dan de vader. Want zij weet dat het haar kinderen zijn, voor het vaderschap bestaat geen bewijs.
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +8
  Het verwachte gebeurt zelden, het onverwachte dient zich aan.
  Bron: Medeia
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +7
  Handelen bij woede is als de zeilen hijsen tijdens een storm.
 • Euripides
  Euripides
  - +
  +7
  Het ongeluk kent geen vrienden.
  Bron: Heraclidae
Alle Euripides citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Euripides

Euripides (ca. 480 v.Chr. – 406 v.Chr.) was een van de drie grote Griekse tragediedichters, naast Sophokles, met wie hij persoonlijk bevriend was, en Aischylos.

Euripides' biografische gegevens zijn omstreden. Zijn levensloop, die ons is overgeleverd, is een combinatie van geruchten en verzinsels, die veelal aan Aristophanes' komedies zijn ontleend. Daarin werd vaak met Euripides de draak gestoken. Men heeft later ook getracht, waarschijnlijk bij gebrek aan gegevens, zijn persoonlijkheid uit zijn werken te destilleren.

Euripides werd op het eiland Salamis geboren, volgens de overlevering op de dag dat daar de beroemde zeeslag werd uitgevochten.
Dankzij de adellijke afkomst van zijn moeder kon Euripides een goede opleiding genieten. In zijn jeugd legde hij zich toe op de gymnastiek en schilderkunst, later werd hij een leerling van Anaxagoras en een toehoorder van Prodikos en Protagoras.

Hij verliet in 406 v.Chr., na de opvoering van zijn Orestes, Athene, en trok naar het hof van Archelaus, de koning van Macedonië. Het blijft onduidelijk waarom hij dat deed: om politieke redenen of teleurstelling omdat zijn werk miskend werd? Feit is dat hij dáár in 406 v.Chr. overleed, volgens biografen in zeer dramatische omstandigheden. Hij zou, verstrooid en in gepeins verzonken, zijn verscheurd door de loslopende waakhonden van de Macedonische koning.

Uit Wikipedia