Citaten van Friedrich Engels

Friedrich Engels

Friedrich Engels

Duits industrieel, filosoof en sociaal wetenschapper

Leefde van: 1820-1895

Categorie: Economie en ondernemers | Filosofen | Wetenschappers | Duitsland

 • De kleine burgerij, die graag opschept, mist de kracht van handelen en vermijdt angstig elk risico.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
  +13
  Terreur bestaat voor het grootste deel slechts uit nutteloze wreedheden gepleegd door bange mensen om zichzelf gerust te stellen.
  Origineel: La Terreur, das sind großenteils nutzlose Grausamkeiten, begangen von Leuten, die selbst Angst haben, zu ihrer Selbstberuhigung.
  Bron: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, 1844 bis 1883
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
  +5
  De bevrijding van de vrouw zal pas mogelijk worden, wanneer zij op grote, maatschappelijke schaal deel kan nemen aan de produktie en huishoudelijk werk haar nog in onbetekenende mate in beslag neemt.
  Origineel: Die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf grossem gesellschaftlichen Massstab an der Produktion sich beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Masse in Anspruch nimmt.
  Bron: De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat (1884)
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
  +2
  Alle regeringen, hoe onafhankelijk ook, zijn uiteindelijk (in laatste instantie) alleen uitvoerders van de economische behoeften van de nationale situatie.
  Origineel: Alle Regierungen, seien sie noch so unabhängig, sind en dernier lieu (in letzter Instanz) nur die Vollstrecker der ökonomischen Notwendigkeiten der nationalen Lage.
  Bron: Briefe Aan Nikolai Franzewitsch Danielson, 18 juni 1892
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
   0
  Communisme is de leer van de voorwaarden voor de bevrijding van het proletariaat.
  Origineel: Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen der Befreiung des Proletariats.
  Bron: Grundsätze des Kommunismus (Entwurf) 1847
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
   0
  De kleine burgerij, die graag opschept, mist de kracht van handelen en vermijdt angstig elk risico.
  Origineel: Dem Kleinbürgertum, groß im Prahlen, fehlt die Kraft zur Tat, und es scheut ängstlich vor jedem Wagnis zurück.
  Bron: Revolution und Konterrevolution in Deutschland (1852) XVIII. Die Kleinbürge
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
   0
  De staat wordt niet 'afgeschaft', hij sterft.
  Origineel: Der Staat wird nicht 'abgeschafft', er stirbt ab.
  Bron: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft (1880) III
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
   0
  De tegenstrijdigheid tussen maatschappelijke productie en kapitalistische toeëigening lijkt op de antithese tussen het proletariaat en de bourgeoisie.
  Origineel: Der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer Aneignung tritt an den Tag als Gegensatz von Proletariat und Bourgeoisie.
  Bron: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (1878)
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
   0
  Niemand kan vechten voor een doel zonder vijanden te creëren.
  Origineel: No man can fight for any cause without creating enemies.
  Bron: La Justice No. 27 March 20, 1883 kladversie voor grafrede voor Marx. Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
   0
  Slechts één ding is zeker: het zegevierende proletariaat kan een vreemd volk niet haar geluk opleggen zonder zijn eigen overwinning te ondermijnen.
  Origineel: Nur das eine ist sicher: das siegreiche Proletariat kann keinem fremden Volk irgendwelche Beglückung aufzwingen, ohne damit seinen eignen Sieg zu untergraben.
  Bron: Briefe aan Karl Kautsky, 12. September 1882
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  - +
   0
  Zodra de productieve kracht van de menselijke arbeid zich tot deze hoogte heeft ontwikkeld, verdwijnt elk voorwendsel voor het bestaan ??van een heersende klasse.
  Origineel: Sobald die Produktionskraft der menschlichen Arbeit sich bis auf diesen Höhegrad entwickelt hat, verschwindet jeder Vorwand für den Bestand einer herrschenden Klasse.
  Bron: Zur Wohnungsfrage (1872) 1
Alle Friedrich Engels citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.