Citaten van George Orwell

George Orwell

George Orwell

Engels schrijver (ps. van Eric Blair)

Leefde van: 1903-1950

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | Groot-Brittanië

 • Politiek taalgebruik is zo gemaakt om leugens waarheidsgetrouw te laten klinken en moord acceptabel te laten lijken.
 • De beste boeken zijn die welke je vertellen wat je al weet.
 • Oorlog is vrede
Vrijheid is slavernij
Onwetendheid is kracht.
 • Als u een beeld van de toekomst wilt, stelt u zich een laars voor stampend op een menselijk gezicht - voor altijd.
 • Alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen.
 • Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
 • Het is angstaanjagend dat mensen die zo onwetend zijn zoveel invloed hebben.
 • Hoe verder een samenleving afdrijft van de waarheid hoe meer het degenen zal haten die de waarheid spreken.
 • Wat kunt u tegen doen een krankzinnige wie intelligenter is dan uzelf, die oprecht luistert naar uw argumenten en vervolgens gewoon in zijn waanzin volhardt?
 • De mensen zullen geloven wat de media hun vertelt dat ze geloven.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 138.

 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +29
  Alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen.
  Origineel: All animals are created equal, but some are more equal than others.
  Bron: Animal Farm (1945) Ch. 10
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +27
  De snelste manier om een oorlog te beëindigen is hem te verliezen.
  Origineel: The quickest way to end a war is to lose it.
  Bron: Second Thoughts on James Burnham (1946)
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +16
  Degene die het verleden controleert, controleert de toekomst. Degene die het heden controleert, controleert het verleden.
  Origineel: Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past.
  Bron: 1984 Hfd. 2
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +15
  Belangrijkste reden voor 'ongebondenheid' is een wens om te vluchten voor de pijn van het leven, en boven alles voor liefde, dat, seksueel of niet-seksueel, hard werken is.
  Origineel: The main motive for 'nonattachment' is a desire to escape from the pain of living, and above all from love, which, sexual or non-sexual, is hard work.
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +14
  Als denken de taal kan bederven, kan de taal ook het denken bederven.
  Origineel: But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.
  Bron: Politics and the English Language (1946)
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +13
  Vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is. Als dat wordt verleend, volgt al de rest.
  Origineel: Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +11
  Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid.
  Origineel: The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became the truth.
  Bron: 1984
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +10
  Alle oorlog-propaganda, alle geschreeuw en leugens en haat, komen altijd van mensen die niet vechten.
  Origineel: All the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting.
  Bron: Orwell Diaries 1938-1942 1.4.42
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +10
  Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
  Origineel: History is written by the victors.
  Bron: The Tribune 4 februari 1944
 • George Orwell
  George Orwell
  - +
  +10
  Vroeg in mijn leven heb ik opgemerkt dat geen enkele gebeurtenis ooit correct in een krant vermeld wordt.
  Origineel: Early in life I had noticed that no event is ever correctly reported in a newspaper.
  Bron: Looking Back on the Spanish Civil War
Alle George Orwell citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.