Citaten van George Savile Marquess of Halifax

George Savile Marquess of Halifax

Engels staatsman en auteur

Leefde van: 1633-1695

Categorie: Politiek | Schrijvers (Hedendaags) | Groot-Brittanië

Citaten 1 t/m 10 van 34.

 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +4
  Onwetendheid maakt dat de meeste mensen zich aansluiten bij een partij en verlegenheid belet hen er weer uit te stappen.
  Origineel: Ignorance maketh most Men go into a Party, and Shame keepeth them from getting out of it.
  Bron: Political Thoughts and Reflections
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +3
  De beste manier om te vermoeden wat kan komen, is te herinneren wat geweest is.
  Origineel: The best way to suppose what may come, is to remember what is past.
  Bron: Miscellaneous Thoughts and Reflections
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +3
  Wie niets aan het toeval wil overlaten, zal weinig slecht doen, maar hij zal zeer weinig doen.
  Origineel: He that leaveth nothing to chance will do few things ill, but he will do very few things.
  Bron: Miscellaneous Thoughts and Reflections
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +2
  Achterdocht is eerder een deugd dan een gebrek, zolang zij handelt als een hond die waakt, en niet bijt.
  Origineel: Suspicion is rather a virtue than a fault, as long as it doth like a dog that watcheth, and doth not bite.
  Bron: Miscellaneous Thoughts and Reflections
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +2
  Achting voor de deugd is als een koesterende lucht voor planten en bloemen, die ze doet bloeien en gedijen.
  Origineel: Esteem to virtue is like a cherishing air to plants and flowers, which maketh them blow and prosper.
  Bron: Advice to a Daughter (1688)
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +2
  Wanneer de wetten konden spreken, zouden zij zich vooral over de advocaten beklagen.
  Origineel: If the Laws could speak for themselves, they would complain of the Lawyers in the first Place.
  Bron: Political Thoughts and Reflections
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +1
  Boosheid is nooit zonder reden, maar zelden met een goede.
  Origineel: Anger is never without an argument, but seldom with a good one.
  Bron: Moral Thoughts and Reflections
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +1
  Dankbaarheid kan niet worden aangeschaft, maar moet zijn aangeboren. Alle verplichtingen ter wereld zullen haar niet verwekken. Uiterlijk vertoon kan worden gemaakt om de eisen van het fatsoen te bevredigen en verwijt te ontgaan; doch een waar gevoel van dankbaarheid is een gave der natuur, en kan niet verworven worden.
  Origineel: I am of an Opinion, in which I am every Day more confirmed by Observation, that Gratitude is one of those things that cannot be bought. It must be born with Men, or else all the Obligations in the World will not create it. An outward Show may be made to satisfy Decency, and to prevent Reproach; but a real Sense of a kind thing is a Gift of Nature, and never was, nor can be acquired.
  Bron: Character of King Charles the Second
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +1
  De beste kwalificatie van een profeet is, dat hij een goed geheugen heeft.
  Origineel: The best qualification of a prophet is to have a good memory.
  Bron: Miscellaneous Thoughts and Reflections
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +1
  De hoop is gewoonlijk een slechte gids, doch een voortreffelijk reisgenoot.
  Origineel: Hope is generally a wrong Guide, though it is very good Company by the way.
  Bron: Moral Thoughts and Reflections Of Hope
Alle George Savile Marquess of Halifax citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over George Savile Marquess of Halifax

George Savile, 1st Markies van Halifax , (11 november 1633 - 5 april 1695), was een Engels staatsman, schrijver en politicus die in 1660 in het Lagerhuis en daarna en in het Hogerhuis zat.

Halifax 'invloed, zowel als spreker als als schrijver, op de publieke opinie van zijn tijd was waarschijnlijk ongeëvenaard. Zijn intellectuele vermogens, zijn hoge karakter, zijn stedelijkheid, levendigheid en satirische humor maakten grote indruk op zijn tijdgenoten en veel van zijn geestige uitspraken zijn vastgelegd.

Hij werd 1668 in de adelstand verheven.

Uit Wikipedia