Goswin Baron de Stassart

Goswin Baron de Stassart

Belgisch politicus

Leefde van: 1780-1854

Categorie: Politiek

Citaten: Goswin Baron de Stassart

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
  +1
  Wanneer wantrouwen niet voortkomt uit ongeluk, is het gewoonlijk het zegel der trouweloosheid.
  Origineel: La méfiance, lorsqu'elle n'est pas le fruit du malheur, est ordinairement le cachet de la perfidie.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
   0
  Het is gemakkelijker edelmoedig te zijn, dan daarna de verleiding te weerstaan, er voedsel voor onze ijdelheid uit te trekken.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
   0
  Meestal is het alleen het succes, dat de roem van de schande onderscheidt.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
   0
  Minachting voor zichzelf is de laatste straf van slechtheid en laagheid.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
   0
  Om niet tot nietsdoen gedoemd te zijn, zoekt men maar al te vaak zijn genoegen in het doen van nietigheden.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
   0
  Ondankbaarheid is een vreselijke ondeugd! Velen verafschuwen haar dan ook zozeer, dat ze, om geen ondankbaren te maken, van de weldadigheid afzien.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
   0
  Wat wij gewoon zijn bescheidenheid te noemen, is vaak vermomde eigenliefde,
  Origineel: Ce que nous sommes convenus d'appeler la modestie est souvent de l'aniourpropre déguisé.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
  -1
  De mensen zijn als nijdige honden die men geen goed kan doen zonder gevaar te lopen te worden gebeten.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
  -1
  Een vrouw uit liefde trouwen is maar al te vaak een romantische dwaasheid, doch een vrouw om haar geld te trouwen is een gebrek aan fijn gevoel, haast een brandmerk op het hart.
 • Goswin Baron de Stassart
  Goswin Baron de Stassart
  - +
  -1
  Hovelingen lijken op katten, die minder aan hun meester gehecht zijn dan aan haar huis.