Citaten van Graham Greene

Graham Greene

Graham Greene

Engels schrijver

Leefde van: 1904-1991

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

 • Verdriet en teleurstelling zijn als haat: ze maken mensen lelijk met zelfmedelijden en bitterheid. En hoe egoïstisch ze ons maken, ook nog.
 • Van eeuwigheid wordt gezegd dat het niet een verlenging van de tijd is, maar een afwezigheid van tijd.
 • Politiek, oorlog, huwelijk, misdaad, overspel. Alles wat er in de wereld bestaat, heeft iets met geld te maken.
 • Haat is een automatisch reactie op angst, want angst vernedert.
 • Ten langen leste is geen enkele begeerte zo machtig als het simpele verlangen naar gezelschap.
 • Het is onmogelijk om door het leven te gaan zonder vertrouwen: dat is gevangen zijn in de de slechtste cel van alles, zichzelf.
 • Sentimentaliteit - dat is wat wij het gevoel noemen welke we niet delen.
 • Wanhoop is de prijs die men betaalt als men een onbereikbaar doel nastreeft.
 • Elke monoloog wordt vroeg of laat een discussie.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 65.

 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +16
  Ten langen leste is geen enkele begeerte zo machtig als het simpele verlangen naar gezelschap.
  Origineel: In the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship.
  Bron: Short Stories (1967) May We Borrow Your Husband?
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +13
  Schijven is een vorm van therapie; soms vraag ik me af hoe al diegenen die niet schrijven, componeren of schilderen, kunnen ontsnappen aan de waanzin, de melancholie en de panische angst die onlosmakelijk met het menselijk bestaan verbonden zijn.
  Origineel: Writing is a form of therapy; sometimes I wonder how all those who do not write, compose or paint can manage to escape the madness, the melancholia, the panic fear which is inherent in the human condition.
  Bron: New York Times 08-01-1981
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +6
  Het is onmogelijk om door het leven te gaan zonder vertrouwen: dat is gevangen zijn in de de slechtste cel van alles, zichzelf.
  Origineel: It is impossible to go through life without trust: that is to be imprisoned in the worst cell of all, oneself.
  Bron: The Ministry of Fear (1943) Bk. 1, ch. 3, sct. 2
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +4
  Als je het niet zeker weet, dan leef je.
  Origineel: When you aren't sure, you are alive.
  Bron: The Potting Shed (1957)
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +4
  Er is altijd een ogenblik in de jeugdjaren dat de deur opengaat en de toekomst binnenkomt.
  Origineel: There is always one moment in childhood when the door opens and lets the future in.
  Bron: The Power and the Glory (1940) pt. 1, ch. 1
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +4
  Wanhoop is de prijs die men betaalt als men een onbereikbaar doel nastreeft.
  Origineel: Despair is the price one pays for setting oneself an impossible aim.
  Bron: The Living Room (1953)
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +3
  De bedroefdheid in een kind vermeerdert zich omdat hij geen eind aan de donkere tunnel ziet. De dertien weken van een trimester konden net zo goed dertien jaar zijn.
  Origineel: Unhappiness in a child accumulates because he sees no end to the dark tunnel. The thirteen weeks of a term might just as well be thirteen years.
  Bron: A Sort of Life (1971) p.59
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +3
  De liefde was een liefdesaffaire geworden met een begin en een einde.
  Origineel: Love had turned into a love-affair with a beginning and an end.
  Bron: The Ministry of Fear (1943) p.25
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +3
  In ons hart is er een meedogenloze dictator, die peinst over de ellende van duizend vreemden, als dit het geluk verzekert van de weinigen die we beminnen.
  Origineel: In our hearts there is a ruthless dictator, ready to contemplate the misery of a thousand strangers, when it will ensure the happiness of the few we love.
  Bron: The Heart of the Matter (1948)
 • Graham Greene
  Graham Greene
  - +
  +3
  Ketterij is slechts een ander woord voor vrijheid van denken.
  Origineel: Heresy is only another word for freedom of thought.
  Bron: Toespraak Freedom of Thought, bij acceptatie Jerusalem Price, 1981
Alle Graham Greene citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Graham Greene

Graham Greene was de zoon van een leraar aan Berkhamsted School, de public school van het stadje waar hij opgroeide. Hij had vijf broers en zusters, van wie zijn broers Hugh en Raymond eveneens bekende Britten werden. Zijn ouders waren achterneef en -nicht, en lid van een invloedrijke familie. Graham was intern als leerling aan de school van zijn vader, die er inmiddels directeur was geworden. Hij werd zwaar gepest en leed aan depressies. Na enkele zelfmoordpogingen werd hij door zijn ouders voor zes maanden naar Londen gestuurd voor psychoanalyse, wat in 1920 zeer ongewoon was. Daarna maakte hij zijn school af als extern wonende leerling. In deze periode ontmoette hij Vivien Dayrell-Browning (1904-2003), die tot het katholicisme was bekeerd, en om met haar te kunnen trouwen werd ook Greene zelf katholiek. Het huwelijk van Graham en Vivien vond plaats in 1927. Zij kregen twee kinderen, Lucy (1933) en Francis (1936). In 1948 gingen ze uit elkaar, maar tot een officiële scheiding kwam het nooit. Zijn boeken zijn geschreven in een modern-realistische stijl, en bevatten vaak figuren die twijfelen aan zichzelf en die in een donkere wereld leven. De twijfel gaat vaak ook over religieuze zaken.

Uit Wikipedia