Citaten van Henri Poincaré

Henri Poincaré

Henri Poincaré

Frans wiskundige en filosoof

Leefde van: 1854-1912

Categorie: Filosofen | Wetenschappers | Frankrijk

 • Er zijn mensen die menen dat het recht tot ondankbaarheid de kostelijkste van alle vrijheden is.
 • Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een passie, noch aan een belang, noch aan een vooringenomen idee, noch aan wat het ook mag zijn, behalve aan de feiten zelf, omdat, voor het denken, onderwerping zou betekenen ophouden te zijn.

Citaten 1 t/m 10 van 21.

 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +5
  Er zijn mensen die menen dat het recht tot ondankbaarheid de kostelijkste van alle vrijheden is.
  Origineel: Il y a des gens qui croient que le droit à l'ingratitude est la plus précieuse de toutes les libertés.
  Bron: Dernières pensées p.227, La morale et la science
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +5
  Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een passie, noch aan een belang, noch aan een vooringenomen idee, noch aan wat het ook mag zijn, behalve aan de feiten zelf, omdat, voor het denken, onderwerping zou betekenen ophouden te zijn.
  Origineel: La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être.
  Bron: Science et méthode (1908)
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +4
  Aan alles twijfelen, of alles geloven, zijn twee even gemakkelijke oplossingen, die beide van nadenken ontslaan.
  Origineel: Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir.
  Bron: Science et l'hypothèse 2
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +4
  Een gedachte is slechts een lichtstraal in het zwartst van de nacht. Maar het is juist die lichtstraal die alles is.
  Origineel: La pensée n’est qu’un éclair au milieu de la nuit. Mais c’est cet éclair qui est tout.
  Bron: La Valeur de la science
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +3
  Inductie toegepast op de natuurwetenschappen is altijd onzeker, omdat het berust op het geloof in een algemene orde van het universum, een orde buiten ons. Wiskundige inductie, dat wil zeggen demonstratie door herhaling, daarentegen, dringt zich noodzakelijkerwijs op, omdat het alleen maar de bevestiging is van een eigenschap van de geest zelf.
  Origineel: L’induction, appliquée aux sciences physiques, est toujours incertaine, parce qu’elle repose sur la croyance à un ordre général de l’Univers, ordre qui est en dehors de nous. L’induction mathématique, c’est-à-dire la démonstration par récurrence, s’impose au contraire nécessairement, parce qu’elle n’est que l’affirmation d’une propriété de l’esprit lui-même.
  Bron: Science et méthode (1908) ch.1
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +3
  Zonder intuïtie zou de wiskundige zijn als een schrijver, die goed bedreven is in de grammatica, doch zonder ideeën.
  Origineel: Sans l'intuition, le géomètre serait comme un écrivain qui serait ferré sur la grammaire mais qui n'aurait pas d'idées.
  Bron: Science et méthode (1908)
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +1
  De ergste ketenen zijn die, welke wij ons zelve smeden.
  Origineel: Les pires chaînes sont celles que nous nous forgeons nous-mêmes.
  Bron: L'opportunisme scientifique
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +1
  De wiskunde is de kunst om de zelfde naam te geven aan dingen, die in materie verschillen maar in vorm overeenkomen.
  Origineel: La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes.
  Bron: Science et méthode p.29
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
  +1
  Het onbewuste ik speelt een belangrijke rol in de wiskundige vinding.
  Origineel: Le moi subliminal joue un rôle capital dans l'invention mathématique.
  Bron: L'Invention Mathématique
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  - +
   0
  Aangezien we geen algemene definitie van energie kunnen geven, betekent het principe van het behoud van energie eenvoudig dat er iets is dat constant blijft.
  Origineel: Comme nous ne pouvons pas donner de l'énergie une définition générale, le principe de la conservation de l'énergie signifie simplement qu'il y a quelque chose qui demeure constant.
  Bron: Valeur de la Science (1905) Ch. 10
Alle Henri Poincaré citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.