Citaten van Henry Louis Mencken

Henry Louis Mencken

Henry Louis Mencken

Amerikaans journalist en criticus

Leefde van: 1880-1956

Categorie: Media | : Amerika

 • De wil om de mensheid te redden is vrijwel altijd een voorwendsel voor de wil over anderen te regeren.
 • Er is altijd een welbekende oplossing voor elk menselijk probleem - simpel, plausibel, en verkeerd.
 • Vrouwen hebben een simpele smaak. Zij kunnen behagen scheppen in het gebabbel van kleine kinderen en verliefde mannen.
 • Vrouwen die elkaar kussen doen me altijd denken aan boksers die elkaar de hand schudden.
 • Het geweten is de innerlijke stem die ons waarschuwt dat iemand zou kunnen kijken.
 • Hoe ouder ik word, hoe meer ik het populaire gezegd wantrouw dat de wijsheid komt met de jaren.
 • Niets kan uit de kunstenaar komen, dat niet in de mens is.
 • Een cynicus is iemand die, als hij bloemen ruikt, om zich heen kijkt waar de kist staat.
 • Het leven is een constante schommeling tussen de scherpe hoorns van dilemma's.
 • Rijkdom: een inkomen van ten minste $100 meer per jaar dan het inkomen van de man van de zuster van je vrouw.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 80.

 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +20
  Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.
  Origineel: Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +9
  In iedere oorlog zijn er altijd tienmaal meer helden dan soldaten.
  Origineel: In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +8
  Een vrijgezel is iemand die naar een vrouw verlangt, maar blij is dat hij haar niet gekregen heeft.
  Origineel: A bachelor is one who wants a wife, but is glad he hasn't got her.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +7
  De algemene redenering dat misdaad veroorzaakt wordt door armoede, is een soort laster van de armen.
  Origineel: The common argument that crime is caused by poverty is a kind of slander on the poor.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +7
  Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie.
  Origineel: Love is the triumph of imagination over intelligence.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +6
  De man weent bij de gedachte dat hij zo spoedig zal sterven; de vrouw bij de gedachte dat ze zo lang geleden geboren werd.
  Origineel: Man weeps to think that he will die so soon; woman, that she was born so long ago.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +6
  Er is altijd een welbekende oplossing voor elk menselijk probleem - simpel, plausibel, en verkeerd.
  Origineel: There is always a well-known solution to every human problem — neat, plausible, and wrong.
  Bron: New York Evening Mail 16 November 1917
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +5
  De voornaamste wetenschap die men uit het lezen van boeken put is de wetenschap dat er maar heel weinig de moeite van het lezen waard zijn.
  Origineel: The chief knowledge that a man gets from reading books is the knowledge that very few of them are worth reading.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +5
  Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een aardige man is die wou dat ze het niet was.
  Origineel: No matter how happily a woman may be married, it always pleases her to discover that there is a nice man who wishes that she were not.
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  - +
  +5
  Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen.
  Origineel: Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
Alle Henry Louis Mencken citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Henry Louis Mencken

Amerikaans schrijver en journalist. Mencken was tegen de democratie als politieke theorie. Hij verafschuwde het democratische kiesstelsel, geloofde niet in gelijkheid als basis voor het samenleven, was tegen geloof en geestelijken, tegen het feit dat ooit de slavernij afgeschaft was, tegen universiteiten, poëzie, avant-garde, geheelonthouders en schreef over een en ander briljant in zijn blad. Hij hield zich tevens bezig met 'het Amerikaans als taal'; de publicatie van "The American language" in 1919 was een evenement. Er verschenen uitgebreide en herziene herdrukken van in 1921, 1923 en 1936 en het werd in 1945 gevolgd door Supplement one en in 1948 door Supplement two. In zijn grote jaren was hij een even gevreesde als invloedrijke figuur.