Citaten van Herbert Spencer

Herbert Spencer

Herbert Spencer

Brits filosoof

Leefde van: 1820-1903

Categorie: Filosofen | : Groot-Brittanië

 • Wetenschap is georganiseerde kennis.
 • Niemand kan volkomen vrij zijn totdat iedereen vrij is; niemand kan volkomen moreel zijn totdat iedereen moreel is; niemand kan perfect gelukkig zijn totdat iedereen gelukkig is.

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +5
  Iemands mening wordt in laatste instantie bepaald door zijn gevoelens en niet door zijn verstand.
  Origineel: Opinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
  Bron: Social statics (1851) Pt. IV, Ch. 30
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +3
  De idee van deugd is niet te scheiden van de idee van gelukverwekkend gedrag.
  Origineel: It must be admitted that the conception of virtue cannot be separated from the conception of happiness producing conduct.
  Bron: The Data of Ethics (1879) Ch. III, §13
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +3
  Wetenschap is georganiseerde kennis.
  Origineel: Science is organized knowledge.
  Bron: The Art of Education (1854)
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +2
  Ieder mens is vrij te doen dat wat hij wil, op voorwaarde dat hij geen inbreuk maakt op dezelfde vrijheid van iemand anders.
  Origineel: Every man is free to do that which he wills, provided he infringes not the equal freedom of any other man.
  Bron: The Principles of Ethics (1897) Part IV: The Ethics of Social Life: Justice
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +1
  Al het kwaad vloeit voort uit een slechte aanpassing van het gestel aan de omstandigheden. Dit geldt voor alles wat leeft.
  Origineel: All evil results from the non-adaptation of constitution to conditions. This is true of every thing that lives
  Bron: Social Statics (1851) Part I, Ch. 2, § 1
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +1
  Evolutie is de verandering van een onbepaalde onsamenhangende homogeniteit in een bepaalde samenhangende heterogeniteit.
  Origineel: Evolution [...] is a change from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity.
  Bron: First principles (1862) Pt. II, Ch. XV, §138
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +1
  Het uiteindelijke resultaat van het beschermen van mensen tegen de gevolgen van dwaasheid, is de wereld vullen met dwazen.
  Origineel: The ultimate result of shielding men from the effects of folly, is to fill the world with fools.
  Bron: Essays (1891) State-tampering with money and banks
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +1
  Huwelijk: een plechtigheid waarbij een ring aan de vinger van de dame en een ring door de neus van de heer wordt gedaan.
  Origineel: Ceremony of matrimony is one [...] in which a ring is put upon the finger of the lady and a ring through the nose of the gentleman.
  Bron: In: John Offer - Herbert Spencer: Critical Assessments
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +1
  Niemand kan volkomen vrij zijn totdat iedereen vrij is; niemand kan volkomen moreel zijn totdat iedereen moreel is; niemand kan perfect gelukkig zijn totdat iedereen gelukkig is.
  Origineel: No one can be perfectly free till all are free; no one can be perfectly moral till all are moral; no one can be perfectly happy till all are happy.
  Bron: Social Statics (1851) Pt. IV, Ch. 30
 • Herbert Spencer
  Herbert Spencer
  - +
  +1
  Wij keuren allemaal vooroordelen af, en toch zijn wij allemaal bevooroordeeld.
  Origineel: We all decry prejudice, yet we are all prejudiced.
  Bron: Social Statics (1851) Part II, Ch. 17
Alle Herbert Spencer citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Herbert Spencer

Herbert Spencer (27 april 1820 – 8 december 1903) was een Engels filosoof, bioloog, antropoloog en socioloog, beroemd om zijn hypothese van sociaal darwinisme waarbij superieure fysieke kracht de geschiedenis vormt. Spencer bedacht de uitdrukking "survival of the fittest", die hij bedacht in Principles of Biology (1864) na het lezen van Charles Darwin's, On the Origin of Species. De term suggereert sterk natuurlijke selectie, maar Spencer zag evolutie als een uitbreiding naar domeinen van sociologie en ethiek, dus steunde hij ook het Lamarckisme.

In zijn beroemde werk Social Statics (1850) betoogde hij dat het imperialisme de beschaving had gediend door de inferieure rassen van de aarde te verwijderen: "De krachten die het grote plan van volmaakt geluk uitwerken, zonder rekening te houden met incidenteel lijden, roeien zulke secties uit, van de mensheid die hen in de weg staat... Of hij nu een mens is of een bruut - de hindernis moet worden weggenomen."
Maar in hetzelfde werk gaat Spencer verder met te zeggen dat de incidentele evolutionaire voordelen die voortkomen uit dergelijke barbaarse praktijken niet als rechtvaardiging dienen voor de toekomst.

Uit Wikipedia