Citaten van Herman Melville

Herman Melville

Herman Melville

Amerikaans auteur

Leefde van: 1819-1891

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | Amerika

Citaten 31 t/m 39 van 39.

 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  Onwetendheid is de vader van angst.
  Origineel: Ignorance is the parent of fear.
  Bron: Moby-Dick (2008) 24
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  Toen de passage; Alle mensen worden vrij en gelijk geboren, toen die passage werd geschreven, waren niet enkele van de ondertekenaars gelegaliseerde eigenaren van slaven?
  Origineel: When the passage; All men are born free and equal," when that passage was being written were not some of the signers legalised owners of slaves?
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  U kunt geen druppel Amerikaans bloed vergieten zonder het bloed van de hele wereld te vergieten ... Wij zijn niet zozeer een natie als wel een wereld.
  Origineel: You cannot spill a drop of American blood without spilling the blood of the whole world.... We are not a nation, so much as a world.
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  U weet niets totdat u alles weet; daarom weten we nooit iets.
  Origineel: You know nothing till you know all; which is the reason we never know any thing.
  Bron: Delphi Complete Works of Herman Melville (2013) 1221
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  Waarheid zit in dingen, niet in woorden.
  Origineel: Truth is in things, and not in words.
  Bron: Delphi Complete Works of Herman Melville (2013) 779
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  Wat mijn lot ook is, ik ga er lachend naar toe.
  Origineel: Whatever my fate, I'll go to it laughing.
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  We kunnen beschaafde lichamen hebben en toch barbaarse zielen.
  Origineel: We may have civilized bodies and yet barbarous souls.
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
   0
  We zijn alleen wat we zijn; niet wat we zouden zijn; noch alles waar we op hopen. We zijn maar een stap op een schaal, die verder boven ons dan beneden reikt.
  Origineel: We are only what we are; not what we would be; nor every thing we hope for. We are but a step in a scale, that reaches further above us than below.
  Bron: Delphi Complete Works of Herman Melville (2013) 1031
 • Herman Melville
  Herman Melville
  - +
  -1
  We kunnen niet alleen voor onszelf leven. Duizend vezels verbinden ons met onze medemensen.
  Origineel: We cannot live only for ourselves. A thousand fibers connect us with our fellow men.
Alle Herman Melville citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)