Citaten van Immanuel Kant

Immanuel Kant

Immanuel Kant

Duits filosoof

Leefde van: 1724-1804

Categorie: Filosofen | : Duitsland

 • Schoon is wat zonder belang behaagt.
 • Zolang de ijdelheid van de menselijke geest nog steeds krachtig is, zolang zal het vooroordeel blijven bestaan; het zal nooit verdwijnen.
 • Het grootste genoegen, zonder enig bijmengsel van walging is, in gezonde toestand, rust na de arbeid.
 • Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander
 • Het is gods wil niet slechts dat we gelukkig zijn, maar dat we onszelf gelukkig maken
 • Handel zo dat je de menselijkheid, zowel in je eigen persoon als in die van ieder ander, altijd tevens als doel, nooit alleen maar als middel gebruikt.
 • Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
 • Over smaak valt wel te twisten (maar niet te discussieren).
 • Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.
 • Het gebrek aan oordeel is eigenlijk wat men domheid noemt, en een dergelijke aandoening kan niet worden verholpen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 54.

 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +80
  De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft.
  Origineel: Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muß.
  Bron: Über Pädagogik (1803)
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +74
  Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.
  Origineel: Wissenschaft ist organisiertes Wissen. Weisheit ist organisiertes Leben.
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +63
  Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
  Origineel: Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.
  Bron: Kritiek van de zuivere rede
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +44
  Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde leven.
  Origineel: Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben.
  Bron: Metaphysik der Sitten
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +42
  Over smaak valt wel te twisten (maar niet te discussieren).
  Origineel: Über den Geschmack lässt sich streiten (obgleich nicht disputieren).
  Bron: Kritik der Urteilskraft (1790) k.66
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +32
  Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander
  Origineel: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
  Bron: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784)
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +23
  Handel zo dat je de menselijkheid, zowel in je eigen persoon als in die van ieder ander, altijd tevens als doel, nooit alleen maar als middel gebruikt.
  Origineel: Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchest.
  Bron: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1786)
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +23
  Omdat geluk niet een ideaal van het verstand is, maar van de verbeelding.
  Origineel: Weil Glückseligkeit nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der Einbildung ist.
  Bron: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +23
  Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen.
  Origineel: Sonst ist es Beweis von gutem Verstande, wenn der Mensch auch nur weiss, wie er gut fragen soll.
  Bron: Anthropologie in pragmatischer hinsicht
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  - +
  +23
  Wij zijn niet op de wereld om gelukkig te worden, maar om onze plicht te doen.
  Origineel: Wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu werden, sondern um unsere Pflicht zu erfüllen.
Alle Immanuel Kant citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Immanuel Kant

Immanuel Kant (Koningsbergen, Pruisen, 22 april 1724 – aldaar, 12 februari 1804) was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Kant wordt wel gezien als de eerste Duitse idealist.

Zijn Kritik der reinen Vernunft uit 1781, waarin hij de grondslagen en de grenzen van de menselijke kennis onderzoekt en een eigen epistemologie creëert, wordt als zijn belangrijkste werk beschouwd. De filosoof Arthur Schopenhauer noemde dit werk 'het belangrijkste boek dat ooit in Europa verschenen is'.

Uit Wikipedia