Citaten van J. B. S. Haldane

J. B. S. Haldane

Engels-Indiaas geneticus en evolutiebioloog

Leefde van: 1892-1964

Categorie: Wetenschappers | : Groot-Brittanie

 • Het universum is niet alleen vreemder dan we ons voorstellen, maar zelfs vreemder dan we ons kunnen voorstellen.

Citaten 1 t/m 7 van 7.

1
 • J. B. S. Haldane
  J. B. S. Haldane
  - +
  +1
  Het universum is niet alleen vreemder dan we ons voorstellen, maar zelfs vreemder dan we ons kunnen voorstellen.
  Origineel: The universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can suppose.
  Bron: Possible Worlds (1927) p. 286
 • J. B. S. Haldane
  J. B. S. Haldane
  - +
  +1
  Ik ben niet van plan evolutie ter discussie te stellen, die naar mijn mening net zo goed bewezen is als de meeste andere historische feiten, maar om de mogelijke oorzaken ervan te bespreken, die zeker discutabel zijn.
  Origineel: I do not propose to argue the case for evolution, which I regard as being quite as well proven as most other historical facts, but to discuss its possible causes, which are certainly debatable.
  Bron: The Causes of Evolution (1932) Intro
 • J. B. S. Haldane
  J. B. S. Haldane
  - +
   0
  Een ons algebra is een ton aan discussies waard.
  Origineel: An ounce of algebra is worth a ton of verbal argument.
  Bron: Nature #206, 1965 obituary by Maynard Smith
 • J. B. S. Haldane
  J. B. S. Haldane
  - +
   0
  Er is geen belangrijke uitvinding geweest, van het maken van vuur tot vliegen, wat niet als een belediging voor een of andere god werd gezien.
  Origineel: There is no great invention, from fire to flying, which has not been hailed as an insult to some god.
  Bron: Daedalus or Science and the Future (1924)
 • J. B. S. Haldane
  J. B. S. Haldane
  - +
   0
  Het lijkt alsof de Schepper begiftigd is met een passie voor sterren enerzijds en voor kevers anderzijds, om de eenvoudige reden dat er al bijna 300.000 soorten kevers bekend zijn, en misschien zijn er nog wel meer, en dat vergeleken met iets minder dan 9.000 soorten vogels en iets meer dan 10.000 soorten zoogdieren. Kevers zijn in feite talrijker dan de soorten van elke andere insectenorde. Dit soort dingen is kenmerkend voor de natuur.
  Origineel: The Creator would appear as endowed with a passion for stars, on the one hand, and for beetles on the other, for the simple reason that there are nearly 300,000 species of beetle known, and perhaps more, as compared with somewhat less than 9,000 species of birds and a little over 10,000 species of mammals. Beetles are actually more numerous than the species of any other insect order. That kind of thing is characteristic of nature.
  Bron: What is Life? The Layman's View of Nature (1949) p.248
 • J. B. S. Haldane
  J. B. S. Haldane
  - +
   0
  In mijn beroep als wetenschapper ben ik atheïstisch. Dat wil zeggen, wanneer ik een experiment opzet, neem ik aan dat er niet een god, engel of duivel de uitkomst ervan zal verstoren; en deze aanname is gerechtvaardigd door het succes dat ik in mijn carrière heb behaald. Ik zou daarom intellectueel oneerlijk zijn wanneer ik niet ook atheïstisch zou zijn in wereldse zaken.
  Origineel: My practice as a scientist is atheistic. That is to say, when I set up an experiment I assume that no god, angel, or devil is going to interfere with its course; and this assumption has been justified by such success as I have achieved in my professional career. I should therefore be intellectually dishonest if I were not also atheistic in the affairs of the world.
  Bron: Fact and Faith (1934) Preface
 • J. B. S. Haldane
  J. B. S. Haldane
  - +
   0
  We moeten ons nu afvragen of God de lintworm gemaakt heeft. En het is maar de vraag of een positief antwoord past bij wat we weten over het evolutieproces of bij wat velen van ons geloven over de morele perfectie van God.
  Origineel: We have now to ask whether God made the tapeworm. And it is questionable whether an affirmative answer fits in either with what we know about the process of evolution or what many of us believe about the moral perfection of God.
  Bron: The Causes of Evolution (1932) Ch. V
1
Alle J. B. S. Haldane citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.