Citaten van James Baldwin

James Baldwin

James Baldwin

Amerikaans schrijver

Leefde van: 1924-1987

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Amerika

Citaten 31 t/m 40 van 113.

 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Als het begrip God enige geldigheid of enig nut heeft, kan het alleen maar zijn om ons groter, vrijer en liefdevoller te maken. Als God dit niet kan, dan is het tijd dat we Hem aan de kant zetten.
  Origineel: If the concept of God has any validity or any use, it can only be to make us larger, freer, and more loving. If God cannot do this, then it is time we got rid of Him.
  Bron: New Yorker (1962)
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Als je alleen maar geld wilt verdienen, is het laatste wat je nodig hebt verbeeldingskracht.
  Origineel: If all you want to do is make money, the very last thing you need is imagination.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  De grote kracht van de geschiedenis komt door het feit dat we het in ons dragen, er op vele manieren onbewust door worden beheerst en de geschiedenis letterlijk aanwezig is in alles wat we doen.
  Origineel: The great force of history comes from the fact that we carry it within us, are unconsciously controlled by it in many ways, and history is literally present in all that we do.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  De verantwoordelijkheid van een schrijver is om de ervaring naar boven te brengen van de mensen die hem hebben voortgebracht.
  Origineel: The responsibility of a writer is to excavate the experience of the people who produced him.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Een toewijding aan de mensheid is te gemakkelijk gelijkgesteld aan een toewijding aan een Zaak, en Zaken, zoals we weten, zijn notoir bloeddorstig.
  Origineel: A devotion to humanity is... too easily equated with a devotion to a Cause, and Causes, as we know, are notoriously bloodthirsty.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Er zijn zoveel manieren om verachtelijk te zijn dat je er dol van wordt. Maar de manier om echt verachtelijk te zijn is om minachting te hebben voor de pijn van andere mensen.
  Origineel: There are so many ways of being despicable it quite makes one’s head spin. But the way to be really despicable is to be contemptuous of other people’s pain.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Geen volk komt in het bezit van een cultuur zonder er een hoge prijs voor te hebben betaald.
  Origineel: No people come into possession of a culture without having paid a heavy price for it.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Geld is, zoals bleek, net als seks, je dacht aan niets anders wanneer je het niet had en aan andere dingen wanneer je het wel had.
  Origineel: Money, it turned out, was exactly like sex, you thought of nothing else if you didn't have it and thought of other things if you did.
  Bron: The Black Boy Looks at the White Boy (1961)
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Haat, dat zo veel kon vernietigen, vernietigde ook altijd de man die haatte, en dit was een onveranderlijke wet.
  Origineel: Hatred, which could destroy so much, never failed to destroy the man who hated, and this was an immutable law.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  - +
  +1
  Het herkennen van een probleem biedt niet altijd een oplossing, maar totdat we dat probleem herkennen, kan er geen oplossing gevonden worden.
  Origineel: Recognizing a problem doesn't always bring a solution, but until we recognize that problem, there can be no solution.
Alle James Baldwin citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)