Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau

Frans schrijver en filosoof

Leefde van: 1712-1778

Categorie: Filosofen | Schrijvers (Hedendaags)

Citaten: Jean-Jacques Rousseau

Citaten 1 t/m 10 van 65.

 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +47
  De mens die het meest geleefd heeft is niet hij, die de meeste jaren telt, doch hij, die het 't diepst ervaren heeft.
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +37
  Als men jong is moet men de wijsheid bestuderen, als men oud is moet men haar in de praktijk brengen.
  Bron: Overpeinzingen van een eenzaam wandelaar
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +34
  De mens is vrij geboren en toch ligt hij overal in ketenen.
  Origineel: L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.
  Bron: Du contrat social (1762)
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +24
  De onwetendheid heeft nooit kwaad gedaan; de dwaling alleen is noodlottig; men verdwaalt niet omdat men niet weet, maar omdat men denkt te weten.
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +19
  Beledigingen zijn de argumenten van hen, die ongelijk hebben.
  Origineel: Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort.
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +15
  Om rechtvaardig te zijn tegenover anderen, moet men eerlijk zijn tegenover zichzelf.
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +13
  De natuur bedriegt ons nooit: wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen.
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +9
  Alle slechtheid komt voort uit zwakheid.
  Origineel: Toute méchanceté vient de faiblesse.
  Bron: Emile, of Over de opvoeding (1762)
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +9
  De matigheid en het werk zijn de twee ware geneesmiddelen van de mens.
  Origineel: La tempérance et le travail sont les meilleurs médecins de l'homme.
  Bron: Emile, of Over de opvoeding (1762)
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +8
  De rede bedriegt ons, maar het geweten bedriegt ons nooit.

Over Jean-Jacques Rousseau

Rousseau was een Franse schrijver. Hij hing het deïsme aan, een godsdienst gebaseerd op de rede, enkel te geloven wat je ziet, en hij verwierp de traditionele geloofsleer van de 18de eeuw. Hij ging bij zijn cultuur -en mensbeschouwing uit van twee grondbegrippen: natuur en vrijheid. Bij het begin van de schepping, van nature dus, was de mens goed, met de zondeval en de groei van de cultuur werd hij bedorven. De geschiedenis van de pedagogiek kunnen we beginnen met Rousseau. Hij schreef het opvoedkundige werk ‘Emile de l’éducation’ dat uitgaat van de natuurlijke goedheid van het kind en van een vrije opvoeding. Het centrale thema in zijn pedagogiek is hoe de mens weer terug gebracht kan worden op het morele niveau , waarop hij stond bij het begin van de schepping, voor de zondeval. De opvoeding in gezin en maatschappij heeft er zorg voor te dragen dat het kind, bij zijn geboorte nog onbedorven en zuiver, in deze toestand blijft , zodat hij zijn ‘instinct devin’ kan volgen. Rousseau waarschuwt er in ‘Emile’ voor het kinderlijke en jeugdige in de mens niet te bederven en verloren te laten gaan. Pas als het kind zover gegroeid is dat de cultuur geen schade meer kan berokkenen, mag het kind gaan leren. Uiteindelijk wilde Rousseau naar een nieuwe cultuur toe die zuiver zou zijn en de tekorten van zijn dagen miste. Pas als het kind er om vraagt mag hij gaan lezen. Het eerste boek dat Emile bijvoorbeeld las was ‘Robinson Crusoe’, hoe toepasselijk! Rousseau is ook bekend geworden door verscheidene romans zoal bijvoorbeeld ‘La nouvelle Héloïse’, die een ongelukkige liefde verhaalt en het eenvoudige leven predikt. Rousseau heeft de romantici van de 19de eeuw geïnspireerd door zijn liefde voor de natuur, zijn verheerlijking van het ‘ik’, zijn reilgieuze beleving en zijn melancholie. Hierom maakte hij deel uit van de Pre-Romantiek in de Franse literauur.