Citaten van John Locke

John Locke

John Locke

Engels filosoof

Leefde van: 1632-1704

Categorie: Filosofen | Groot-Brittanië

Citaten 1 t/m 10 van 26.

 • John Locke
  John Locke
  - +
  +34
  Wanneer heeft het brein alle materialen voor rede en kennis? Hierop antwoord ik, in één woord, vanuit ervaring.
  Origineel: Whence has it [the mind] all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, From experience.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Book II/Chapter I, 2
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +18
  De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan.
  Origineel: The only fence against the world is a thorough knowledge of it.
  Bron: Some Thoughts Concerning Education (1693) Sec. 94
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +13
  Ik heb altijd gedacht dat de handelingen van mensen de beste tolken van hun gedachten zijn.
  Origineel: I have always thought the actions of men the best interpreters of their thoughts.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, Ch.3, sec.3
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +13
  Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.
  Origineel: Stiffness of the mind comes not from adherence to truth but from submission to prejudice.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) § 26
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +10
  Nieuwe meningen worden altijd met argwaan bejegend, en stuiten gewoonlijk op verzet, om geen andere reden dan dat ze nog niet gebruikelijk zijn.
  Origineel: New opinions are always suspected, and usually opposed, without any other reason but because they are not already common.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Epistle Dedicatory
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +8
  Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand van God in onze geest gegrift.
  Origineel: Hence naturally flows the great variety of opinions concerning moral rules which are to be found among men, according to the different sorts of happiness they have a prospect of, or propose to themselves; which could not be if practical principles were innate, and imprinted in our minds immediately by the hand of God.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, ch. 2, sec.6
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +8
  Wij zijn absoluut onbekwaam tot universele en zekere kennis.
  Origineel: We are utterly incapable of universal and certain knowledge.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk. IV, ch.3, sec.28
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +7
  Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte doch volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld.
  Origineel: A sound mind in a sound body, is a short, but full description of a happy state in this world.
  Bron: Some Thoughts Concerning Education (1693) Ch.1
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +6
  Lezen voorziet de geest alleen van kennismateriaal; het is door ons denken dat we ons eigen maken wat we lezen.
  Origineel: Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.
  Bron: Of the Conduct of the Understanding (1706) § 20
 • John Locke
  John Locke
  - +
  +5
  Arbeid ter wille van de arbeid is tegennatuurlijk.
  Origineel: Labour for labour-sake is against nature.
  Bron: Of the Conduct of the Understanding (1706) § 16
Alle John Locke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.