Citaten van John Ruskin

John Ruskin

John Ruskin

Engels recensent

Leefde van: 1819-1900

Categorie: Media | Groot-Brittanië

Citaten 21 t/m 30 van 34.

 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
  +1
  Uw kinderen in staat van eerlijkheid brengen is het begin van het onderwijs.
  Origineel: To make your children capable of honesty is the beginning of education.
  Bron: Time and tide p.37
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
  +1
  Wat is poëzie? De suggestie vanuit de fantasie tot een sublieme voedingsbodem voor sublieme emoties.
  Origineel: What is poetry? The suggestion, by the imagination, of noble grounds for the noble emotions.
  Bron: Modern painters (1888)
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  Alle boeken zijn in twee klassen te verdelen: boeken van het moment en boeken voor altijd.
  Origineel: All books are divisible into two classes: the books of the hour, and the books of all time.
  Bron: Sesame and Lilies (1865)
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  De kracht en macht van een land hangt helemaal af van de hoeveelheid goede mannen en vrouwen in het land.
  Origineel: The strength and power of a country depends absolutely on the quantity of good men and women in it.
  Bron: Fors Clavigera (1871)
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  De puurste en meest weldoordachte mensen zijn degenen die het meest van kleur houden.
  Origineel: The purest and most thoughtful minds are those which love colour the most.
  Bron: The Stones of Venice (1853)
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  Geen menselijk wezen, hoe groot of machtig ook, was ooit zo vrij als een vis.
  Origineel: No human being, however great, or powerful, was ever so free as a fish.
  Bron: The two paths (1859)
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  Gevangenisstraf is het laatste en minst effectieve instrument die de wetgever heeft voor het voorkomen van criminaliteit.
  Origineel: Punishment is the last and least effective instrument in the hands of the legislator for the prevention of crime.
  Bron: Notes on the General Principles of Employment for the Destitute and Criminal Classes (1868)
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  Grotere volmaaktheid duidt op voortgang der kunst, algehele volmaaktheid doorgaans op haar verval.
  Origineel: Greater completion marks the progress of art, absolute completion usually its decline.
  Bron: The seven lamps of architecture Ch. IV, §30
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  Hoogwaardige kunst is die waarin de hand, het hoofd en het hart van de mens samenkomen.
  Origineel: Fine art is that in which the hand, the head, and the heart of man go together.
  Bron: The two paths (1859) The Unity of Art, section 54
 • John Ruskin
  John Ruskin
  - +
   0
  Iemand die niet een groot beeldhouwer of schilder is, kan geen groot bouwmeester zijn. Hij is dan slechts een bouwer.
  Origineel: No person who is not a great sculptor or painter can be an architect. If he is not a painter or sculptor, he can only be a builder.
  Bron: The True and Beautiful in Nature, Art, Morals, and Religion (1858) Sculpture
Alle John Ruskin citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)