Citaten van John Stuart Mill

John Stuart Mill

John Stuart Mill

Engels econoom

Leefde van: 1806-1873

Categorie: Economie en ondernemers | Groot-Brittanië

Citaten 11 t/m 20 van 21.

 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
  +3
  Wie alleen weet heeft van zijn eigen kant van de zaak, weet er weinig van.
  Origineel: He who knows only his own side of the case knows little of that.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. II
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te leggen, als hij de macht had.
  Origineel: If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. II
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  De noodlottige neiging der mensen om met het denken over een zaak op te houden zodra ze niet langer twijfelachtig is, is de oorzaak van de helft hunner dwalingen.
  Origineel: The fatal tendency of mankind to leave off thinking about a thing, when it is no longer doubtful, is the cause of half their errors.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. II
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  Er zijn veel waarheden, waarvan men de volle inhoud niet kan vatten, voordat persoonlijke ervaring ons heeft ingewijd.
  Origineel: There are many truths of which the full meaning cannot be realized until personal experience has brought it home.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. 2
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  Het huwelijk is de enige vorm van feitelijke slavernij die in ons wetboek voorkomt. Er bestaan geen legale slaven meer, behalve de huisvrouwen.
  Origineel: Marriage is the only actual bondage known to our law. There remain no legal slaves, except the mistress of every house.
  Bron: The Subjection of Women (1869)
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  In de politiek is het haast een gemeenplaats dat een partij van orde of stabiliteit, en een partij van vooruitgang en hervorming, beide noodzakelijke elementen zijn voor een gezond politiek leven.
  Origineel: It is almost a commonplace, that a party of order or stability, and a party of progress or reform, are both necessary elements of a healthy state of political life.
  Bron: On Liberty (1859) Ch.2
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
  +1
  We kunnen algemene wetten opstellen over de getijden, voorspellingen doen op grond van deze wetten, en de uitkomsten zullen grotendeels kloppen met de voorspellingen.
  Origineel: General laws may be laid down respecting the tides; predictions may be founded on those laws, and the result will in the main, though often not with complete accuracy, correspond to the predictions.
  Bron: A System of Logic Book 6, Ch. 3
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
   0
  Als men weigert naar een opvatting te luisteren, omdat men ervan overtuigd is dat zij niet waar is, betekent dit dat men de eigen zekerheid gelijkstelt met absolute zekerheid. Elk stilleggen van een discussie is een aanmatiging van onfeilbaarheid.
  Origineel: To refuse a hearing to an opinion, because they are sure that it is false, is to assume that their certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. 2
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
   0
  Dat mensen zich slecht gedragen komt niet doordat hun verlangens te groot zijn; het is omdat hun geweten te zwak is.
  Origineel: It is not because men's desires are strong that they act ill; it is because their consciences are weak.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. III
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  - +
   0
  Het hoger belasten van de hogere inkomens is een belasting heffen op nijverheid en economie; het is de mensen straffen omdat ze harder hebben gewerkt en meer hebben gespaard dan hun buren.
  Origineel: To tax the larger incomes at a higher percentage than the smaller is to lay a tax on industry and economy; to impose a penalty on people for having worked harder and saved more than their neighbours.
  Bron: Principles of Political Economy (1848) Bk V, ch. II
Alle John Stuart Mill citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)