Karl Marx

Karl Marx

Duits econoom en staatsfilosoof

Leefde van: 1818-1883

Categorie: Economie en ondernemers | Filosofen

Citaten: Karl Marx

Citaten 21 t/m 30 van 30.

 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +5
  Iedere emancipatie is restauratie van een menselijke wereld en van een humane relatie tot de mens zelf.
  Bron: Over het jodenvraagstuk
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +5
  Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen.
  Origineel: Die entfremdete Arbeit entfremdet der Menschen seinen eignen Leib, wie die Natur ausser ihm, wie sein geistiges Wesen, sein menschliches Wesen.
  Bron: Ökonomisch-philosphische Manuskripte 1 (1844)
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +4
  In die zin kunnen de communisten hun theorie samenvatten in één zin: opheffing van het privé-eigendom.
  Bron: Communistisch Manifest (1848)
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +3
  Alle grote wereld-historische feiten en personages komen tweemaal voor... de ene keer als tragedie, de andere keer als klucht.
  Origineel: Alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen.... das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.
  Bron: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon (1852) S. 115
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +3
  Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur.
  Bron: Parijse manuscripten (1844)
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +3
  De arts behoeft geen romans te lezen; hij beleeft ze.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +3
  Democratie is de weg naar socialisme.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +3
  Kapitaal is geld, kapitaal is koopwaar. Door waarde te zijn, heeft het de occulte mogelijkheid verkregen om waarde aan zichzelf toe te voegen. Het brengt levend resultaat voort of, in het minste geval, legt gouden eieren.
  Bron: Het Kapitaal
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  +2
  De geschiedenis is niet iets als een individueel persoon dat mensen gebruikt om zijn doelen te bereiken. De geschiedenis is niets anders dan de daden van mensen die worden gebruikt om hun doeleinden te bereiken.
  Bron: De heilige familie (1845)
 • Karl Marx
  Karl Marx
  - +
  -1
  Bij weinig mensen wordt het verheffende en gelukkig makende gevoel van het weldoen zozeer tot plicht en noodzakelijkheid, als bij een oude arts met drukke praktijk.