Lord Chesterfield

Lord Chesterfield

Engels staatsman en schrijver

Leefde van: 1694–1773

Categorie: Politiek | Schrijvers (Hedendaags)

Citaten: Lord Chesterfield

Citaten 1 t/m 10 van 54.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +10

  De kennis van de wereld kan je alleen verwerven in de wereld, en niet in een studeerkamer.

  Origineel: The knowledge of the world is only to be acquired in the world, and not in a closet.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +10

  Wanneer ge iemands overheersende hartstocht hebt ontdekt, denk er dan aan, hem nooit te vertrouwen in zaken waar die hartstocht mee is gemoeid.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +7

  Ware beleefdheid is volkomen gemakkelijkheid van beweging en vrijheid. Zij bestaat eenvoudig hierin, dat men anderen behandelt zoals men zelf gaarne behandeld wordt.

  Origineel: True politeness is perfect ease and freedom. It simply consists in treating others just as you love to be treated yourself.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +6

  Men moet zich nooit openlijk het karakter aanmatigen, waarvan men de schijn wil hebben. Bescheidenheid is het enige zekere lokaas als men naar lof vist.

  Origineel: You must never seem to affect the character in which you have a mind to shine. Modesty is the only sure bait when you angle for praise.

  Bron: Letters (1892)

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +5

  Kinderen en onderdanen hebben het veel minder vaak bij het verkeerde eind dan ouders en koningen.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +2

  Een bekwaam mens geeft blijk van zijn geest door vriendelijke woorden en vastberaden handelingen.

  Origineel: An able man shows his spirit by gentle words and resolute actions.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +2

  Een verstandig mens leeft evenzeer binnen de grenzen van zijn verstand als van zijn inkomen.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +2

  Kennis van de wereld kan men alleen in de wereld verkrijgen, en niet in een studeerkamer.

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +1

  Al wat ik omtrent mijn begrafenis wens, is niet levend begraven te worden. Maar hoe of waar moet aan elk redelijk wezen volkomen onverschillig zijn.

  Origineel: All I desire for my own burial is not to be buried alive; but how or where, I think, must be entirely indifferent to every rational creature.

  Bron: Letters (1892)

 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  - +
  +1

  De mensen haten degenen die hen hun eigen minderwaardigheid doen gevoelen.