Machiavelli

Machiavelli

Florentijns staatsfilosoof

Leefde van: 1469-1527

Categorie: Filosofen

Citaten: Machiavelli

Citaten 21 t/m 30 van 111.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +10
  Ik wil alleen maar de conclusie trekken dat het voor een heerser noodzakelijk is het volk te vriend te houden. Want anders heeft hij in tijden van tegenspoed niets waar hij op terug kan vallen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +9
  Een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk ten gronden te midden van zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +9
  Van de mensen kan men in het algemeen zeggen dat ze ondankbaar, wankelmoedig, huichelachtig, laf en begerig naar gewin zijn.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +8
  De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoefte dat iemand die bedriegt, altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +8
  De tijd stuwt immers altijd alles voort en hij kan iets wat slecht is tot iets goeds maken, maar ook iets wat goed is tot iets slechts.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +8
  Een verstandig heerser moet een methode bedenken waardoor zijn onderdanen altijd en onder alle omstandigheden zijn gezag en persoon nodig hebben. Pas dan zullen ze hem altijd trouw zijn.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +8
  Ik geef als mijn mening te kennen dat diegenen op eigen benen kunnen staan, die over voldoende mensen of geld beschikken en daardoor in staat zijn een behoorlijk leger bijeen te brengen en slag te leveren tegen iedereen die hen aanvalt.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +8
  Strijd kan niet worden vermeden. Het kan slechts worden uitgesteld in het voordeel van de ander.
  Bron: Il Principe
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +8
  Vrees berust op zekere angst voor straf, en die verdwijnt nooit.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +8
  Wie de Romeinse geschiedenis aandachtig bestudeert, ziet hoe nuttig de godsdienst was om een leger te leiden, om het moreel van het volk te sterken, om goede mensen in hun gedrag te bevestigen, en slechte tot inkeer te brengen.
  Bron: Discorsi

Citaten in werken van Machiavelli

Over Machiavelli

Niccolò Machiavelli (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) was een Italiaanse filosoof, geschiedschrijver, humanist, en schrijver gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse renaissance. Hij was een stichter van de moderne politieke wetenschappen en een diplomaat, politiek filosoof, toneelschrijver en een ambtenaar van de Florentijnse Republiek. Hij schreef ook komedies, carnavalsliedjes en poëzie. Ook is zijn persoonlijke correspondentie bewaard. Hij was secretaris van de Tweede Kanselarij van de Florentijnse Republiek van 1498 tot 1512, toen de Medici hun macht verloren. Hij schreef zijn meesterwerk, De vorst, nadat de Medici terug aan de macht kwamen en hij daarom niet langer een verantwoordelijke positie bekleedde in Florence.

Als diplomaat bewees Machiavelli goede diensten aan zijn meesters, als militair deskundige had hij een beslissend aandeel in de tijdelijke onderwerping van Pisa maar hij kon het verval van Florence niet verhinderen. Vijf jaar na Machiavelli's dood hield Florence op als soevereine stadstaat te bestaan. Biografen omschrijven Machiavelli's karakter als open en loyaal, cynisch, onhandig en sociaal gebrekkig. Zijn belangrijkste werk Il Principe zorgde voor eeuwige roem en werd het meest invloedrijke en beruchte politieke traktaat ooit.

Uit Wikipedia