Citaten van Machiavelli

Machiavelli

Machiavelli

Florentijns staatsfilosoof

Leefde van: 1469-1527

Categorie: Filosofen | : Italië

Citaten 51 t/m 60 van 97.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +7
  Zoals een goede mentaliteit voor haar voortbestaan wetten nodig heeft, zo is voor de naleving van wetten een goede mentaliteit onontbeerlijk.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +7
  Zwak is een vorst die niet onmiddellijk tot oorlogvoeren in staat is.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +6
  Een heerser die een sterke stad bezit en geen haat opwekt, kan dus niet worden aangevallen.
  Origineel: Uno principe, adunque, che abbi una città forte e non si facci odiare, non può essere assaltato
  Bron: Il Principe X
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +6
  En precies zo meen ik, dat zij die de vijand niet in het open veld tegemoet kunnen treden, maar genoodzaakt zijn zich binnen de muren terug te trekken en deze te verdedigen, altijd op de hulp van anderen zijn aangewezen.
  Origineel: E cosí iudico coloro avere sempre necessità di altri, che non possono comparire contro al nimico in campagna, ma sono necessitati rifuggirsi drento alle mura e guardare quelle.
  Bron: Il Principe X
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +6
  Je dient, wat instelling betreft, in staat te zijn om zo nodig op de tegenoverliggende eigenschap over te schakelen.
  Bron: Il Principe
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +6
  Wetten en structuren die ontworpen zijn bij het ontstaan van een staat toen de mentaliteit van de mensen nog goed was, zijn niet meer geschikt als die slecht geworden is.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  De eerste gissing die men kan maken omtrent het karakter van een vorst; kijken naar de mensen die hij om zich heen heeft.
  Origineel: E la prima coniettura che si fa del cervello d’uno signore, è vedere li uomini che lui ha d’intorno.
  Bron: Il Principe XXII
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Mijn conclusie is dan ook deze, dat iemand die de macht in handen heeft, zich weinig van samenzweringen moet aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijn.
  Origineel: Concludo, per tanto, che uno principe debbe tenere delle congiure poco conto, quando el popolo li sia benivolo; ma, quando li sia inimico et abbilo in odio, debbe temere d’ogni cosa e d’ognuno.
  Bron: Il Principe XIX
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Verachtelijk wordt hij wanneer men hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhartig, en besluiteloos houdt. Hiervoor moet een heerser op zijn hoede zijn als voor een gevaarlijke klip en hij moet alle mogelijk moeite doen om te bereiken dat zijn daden gekenmerkt worden door grootheid, moed, ernst en kracht. Ten slotte moet hij een dusdanige reputatie opbouwen dat niemand het in zijn hoofd haalt om hem te bedriegen of te misleiden.
  Origineel: Contennendo lo fa esser tenuto vario, leggieri, effeminato, pusillanime, irresoluto: da che uno principe si debbe guardare come da uno scoglio, et ingegnarsi che nelle azioni sua si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza, e, circa maneggi privati de’ sudditi, volere che la sua sentenzia sia irrevocabile; e si mantenga in tale opinione, che alcuno non pensi né a ingannarlo né ad aggirarlo.
  Bron: Il Principe XIX
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +5
  Wie een kleine elite als vijand heeft, kan gemakkelijk en vrij geruisloos voor zijn eigen veiligheid zorg dragen; maar wie het hele volk tot vijand heeft, is nooit veilig en hoe wreder zijn optreden, des te zwakker wordt zijn positie.
  Bron: Discorsi
Alle Machiavelli citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 6)