Machiavelli

Machiavelli

Florentijns staatsfilosoof

Leefde van: 1469-1527

Categorie: Filosofen

Citaten: Machiavelli

Citaten 61 t/m 70 van 111.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Huurtroepen en hulptroepen zijn nutteloos en gevaarlijk. Als iemand zijn macht op huurtroepen baseert, zal hij zich nooit sterk en veilig kunnen voelen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Ik ga liever naar de hel dan naar de hemel. In de eerste zal ik kunnen genieten van het gezelschap van pausen, koningen en prinsen, terwijl in de tweede alleen maar bedelaars, monniken en apostelen zijn.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Je dient, wat instelling betreft, in staat te zijn om zo nodig op de tegenoverliggende eigenschap over te schakelen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Men kan nu eenmaal niet de risico's wegpraten die verbonden zijn aan een aanval op iemand die zijn stad goed heeft versterkt en niet door het volk gehaat wordt. Een heerser die een sterke stad bezit en geen haat opwekt, kan dus niet worden aangevallen.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Niets is er dat een staat zo stabiel en evenwichtig maakt als het kiezen van een structuur waarin het mogelijk is dat een omslag van de publiek opinie zich binnen een wettelijk kader kan manifesteren.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Want omdat de mensen bijna altijd gebaande wegen bewandelen en zich in hun doen en laten richten naar anderen, zonder dat ze echter in staat zijn de wegen van hen die ze nadoen overal volledig te volgen of de kwaliteiten van die personen te evenaren, moet een verstandig man steeds de weg inslaan die grote mannen vóór hem zijn gegaan.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +2
  De eerste gissing die men kan maken omtrent het karakter van een vorst; kijken naar de mensen die hij om zich heen heeft.
  Bron: Il Principe 22
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +2
  De macht vindt gemakkelijk de titels, niet de titels de macht.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +2
  De ondeugd die ondankbaarheid heet, vindt haar oorzaak in gierigheid of achterdocht.
  Bron: Discorsi
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +2
  De voornaamste grondslagen waarop alle machtsvormen berusten, worden gevormd door goede wetten en goede wapenen. Er kunnen geen goede wetten zijn als er geen goede wapenen zijn; en omgekeerd, als er goede wapenen zijn, zijn er automatisch ook goede wetten

Citaten uit werken van Machiavelli

Over Machiavelli

Niccolò Machiavelli (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) was een Italiaanse filosoof, geschiedschrijver, humanist, en schrijver gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse renaissance. Hij was een stichter van de moderne politieke wetenschappen en een diplomaat, politiek filosoof, toneelschrijver en een ambtenaar van de Florentijnse Republiek. Hij schreef ook komedies, carnavalsliedjes en poëzie. Ook is zijn persoonlijke correspondentie bewaard. Hij was secretaris van de Tweede Kanselarij van de Florentijnse Republiek van 1498 tot 1512, toen de Medici hun macht verloren. Hij schreef zijn meesterwerk, De vorst, nadat de Medici terug aan de macht kwamen en hij daarom niet langer een verantwoordelijke positie bekleedde in Florence.

Als diplomaat bewees Machiavelli goede diensten aan zijn meesters, als militair deskundige had hij een beslissend aandeel in de tijdelijke onderwerping van Pisa maar hij kon het verval van Florence niet verhinderen. Vijf jaar na Machiavelli's dood hield Florence op als soevereine stadstaat te bestaan. Biografen omschrijven Machiavelli's karakter als open en loyaal, cynisch, onhandig en sociaal gebrekkig. Zijn belangrijkste werk Il Principe zorgde voor eeuwige roem en werd het meest invloedrijke en beruchte politieke traktaat ooit.

Uit Wikipedia