Machiavelli

Machiavelli

Florentijns staatsfilosoof

Leefde van: 1469-1527

Categorie: Filosofen

Citaten: Machiavelli

Citaten 71 t/m 80 van 111.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Geen enkele nieuwe heerser heeft ooit zijn onderdanen ontwapend. Integendeel, wanneer hij hen zonder wapenen aantrof, heeft hij hen steeds juist bewápend.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Het ergste in het leven zijn niet zorgen, noch armoede, noch verdriet, noch verdriet, nog zelfs de dood; het is de verveling.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Het is grote dwaasheid, een volk zijn godsdienstige gebruiken te verbieden.
  Bron: L'Asino d'Oro 5
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Het lijdt geen enkele twijfel dat als er ergens mannen zijn maar geen soldaten, dat te wijten is aan de vorst, en niet aan een gebrek van bodem of natuur.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Hij moet het goede niet achterwege laten wanneer dat mogelijk is, maar van de andere kant moet hij in staat zijn over te stappen op het kwade wanneer de noodzaak hem daartoe dwingt.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Iemand die de fundamenten van zijn macht niet van te voren legt, zou dat met grote persoonlijke inzet ook achteraf nog kunnen doen, ook al gaat dit laatste gepaard met moeilijkheden voor de bouwmeester en gevaren voor het bouwwerk.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Ik beweer nu dat een nieuwe heerser, die zich in een volkomen nieuw machtsgebied wil handhaven, meer of minder moeilijkheden ondervindt al naargelang hij als veroveraar over meer of minder kwaliteiten beschikt.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Ik ga liever naar de hel dan naar de hemel. In de eerste zal ik kunnen genieten van het gezelschap van pausen, koningen en prinsen, terwijl in de tweede alleen maar bedelaars, monniken en apostelen zijn.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  - +
  +3
  Maar iemand die tegen de wil van het volk dankzij de gunst van aanzienlijken aan de macht komt, moet vóór alles proberen het volk voor zich te winnen; iets dat hem niet moeilijk zal vallen wanneer hij het onder zijn bescherming neemt.
Alle Machiavelli citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 111 gevonden (pagina 8)

Citaten uit werken van Machiavelli

Over Machiavelli

Niccolò Machiavelli (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) was een Italiaanse filosoof, geschiedschrijver, humanist, en schrijver gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse renaissance. Hij was een stichter van de moderne politieke wetenschappen en een diplomaat, politiek filosoof, toneelschrijver en een ambtenaar van de Florentijnse Republiek. Hij schreef ook komedies, carnavalsliedjes en poëzie. Ook is zijn persoonlijke correspondentie bewaard. Hij was secretaris van de Tweede Kanselarij van de Florentijnse Republiek van 1498 tot 1512, toen de Medici hun macht verloren. Hij schreef zijn meesterwerk, De vorst, nadat de Medici terug aan de macht kwamen en hij daarom niet langer een verantwoordelijke positie bekleedde in Florence.

Als diplomaat bewees Machiavelli goede diensten aan zijn meesters, als militair deskundige had hij een beslissend aandeel in de tijdelijke onderwerping van Pisa maar hij kon het verval van Florence niet verhinderen. Vijf jaar na Machiavelli's dood hield Florence op als soevereine stadstaat te bestaan. Biografen omschrijven Machiavelli's karakter als open en loyaal, cynisch, onhandig en sociaal gebrekkig. Zijn belangrijkste werk Il Principe zorgde voor eeuwige roem en werd het meest invloedrijke en beruchte politieke traktaat ooit.

Uit Wikipedia