Citaten van Maria Edgeworth

Maria Edgeworth

Engels schrijfster

Leefde van: 1767-1849

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Groot-Brittanië

 • Vertrouwen is het beste bewijs van liefde.

Citaten 1 t/m 10 van 14.

 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
  +3
  Een rechte lijn is de kortst mogelijke lijn tussen twee willekeurige punten - een axioma dat evenzeer waar is in moraal als in wiskunde.
  Origineel: A straight line is the shortest possible line between any two points - an axiom equally true in morals as in mathematics.
  Bron: Works (1823) 306
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
  +2
  Degenen die bezield zijn door hoop, kunnen doen wat onmogelijk lijkt voor degenen die onder de deprimerende invloed van angst leven.
  Origineel: Those who are animated by hope can perform what would seem impossibilities to those who are under the depressing influence of fear.
  Bron: Works (1823) 346
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
  +2
  Tirannie en onrechtvaardigheid brengen altijd sluwheid en onwaarheid voort.
  Origineel: Tyranny and injustice always produce cunning and falsehood.
  Bron: Works (1823) 8
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
  +1
  Bedenk dat we beter kunnen oordelen over het gedrag van mensen ten opzichte van anderen dan over hun gedrag ten opzichte van ons.
  Origineel: Remember, we can judge better by the conduct of people towards others than by their manner towards ourselves.
  Bron: Works (1823) 329
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
  +1
  Soms kunnen de zwakheden van de ouders een neiging tot de tegengestelde deugden veroorzaken bij hun kinderen.
  Origineel: Sometimes the very faults of parents produce a tendency to opposite virtues in their children.
  Bron: Works (1823) 302
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
  +1
  We zijn allemaal geneigd te denken dat een mening die verschilt van de onze een vooroordeel is.
  Origineel: We are all apt to think that an opinion that differs from our own is a prejudice.
  Bron: Works (1823) 145
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
   0
  Een redenaar is de slechtst denkbare persoon voor het vertellen van een simpel feit.
  Origineel: An orator is the worse person to tell a plain fact.
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
   0
  Gerechtigheid stelt iedereen tevreden.
  Origineel: Justice satisfies everybody.
  Bron: Frank (1867) 68
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
   0
  Gezondheid kan geld opleveren, maar geld kan geen gezondheid opleveren.
  Origineel: Health can make money, but money cannot make health.
  Bron: Works (1823) 173
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  - +
   0
  Het is vast en zeker veel aardiger om te vergeven en te onthouden, dan te vergeven en te vergeten.
  Origineel: Surely it is much more generous to forgive and remember, than to forgive and forget.
  Bron: Castle Rackrent (1832) 303
Alle Maria Edgeworth citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.