Citaten van Marion Gräfin Dönhoff

Marion Gräfin Dönhoff

Marion Gräfin Dönhoff

Duits journaliste

Leefde van: 1909-2002

Categorie: Media | Duitsland

Citaten 1 t/m 9 van 9.

1
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
  +1
  De ongebreidelde drang naar steeds nieuwe vooruitgang, naar steeds grotere vrijheid, naar de bevrediging van steeds hogere verwachtingen, vernietigt elke gemeenschap en leidt uiteindelijk tot anarchistische omstandigheden.
  Origineel: Das ungebremste Streben nach immer neuem Fortschritt, nach immer mehr Freiheit, nach Befriedigung ständig steigender Erwartungen zerstört jede Gemeinschaft und führt schließlich zu anarchischen Zuständen.
  Bron: Zivilisiert den Kapitalismus (1997)
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
  +1
  Er is namelijk helemaal geen zakelijke verplichting, wanneer men die niet tevoren als verbindend heeft aanvaard, en slechts dat waardesysteem is van kracht dat men zelf verbindend heeft verklaard.
  Origineel: Es gibt nämlich keinen Sachzwang, wenn man ihn nicht als solchen anerkannt, und es gibt nur das Wertsystem, das man selber für verbindlich hält.
  Bron: Laudatio auf Lev Kopelev (1981)
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
  +1
  Niemand heeft heden nog een visie. Niemand zegt wat moet en waar het naartoe gaat. Het spirituele leven wordt gekenmerkt door een hulpeloosheid en een benauwende leegte.
  Origineel: Niemand hat heute eine Vision. Niemand sagt, was werden soll und wo es langgeht. Das geistige Leben ist durch Ratlosigkeit und beklemmende Leere charakterisiert.
  Bron: Zivilisiert den Kapitalismus (1997)
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
  +1
  Veel hangt af van ons, de burgers. We moeten allemaal veranderen. Een verandering van de maatstaven is noodzakelijk. Het algemeen welzijn moet opnieuw op de eerste plaats komen.
  Origineel: Vieles hängt von uns, den Bürgern ab. Wir alle müssen uns ändern. Ein Wandel der Maßstäbe ist notwendig. Das Gemeinwohl muß wieder an die erste Stelle rücken.
  Bron: Ein Manifest. Weil das Land sich ändern muß (1992)
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
   0
  Denk niet alleen aan je eigen leven, want ieder van ons is gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele gebeuren. De samenleving kan niet beter zijn dan de som van haar burgers.
  Origineel: Denkt nicht nur an das eigene Leben, denn jeder von uns ist für das Ganze mitverantwortlich. Die Gesellschaft kann nicht besser sein als die Summe ihrer Bürger.
  Bron: Toespraak tot de afgestudeerden van het Marion Dönhoff Liceum, Polen (2001)
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
   0
  Het kan niet zo zijn dat een geseculariseerde wereld noodzakelijkerwijs verstoken is van alle ethische principes.
  Origineel: Es kann doch nicht sein, daß eine säkularisierte Welt notwendigerweise bar aller ethischen Grundsätze ist.
  Bron: Zivilisiert den Kapitalismus (1997)
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
   0
  Het toeval is de antithese van planning.
  Origineel: Der Zufall ist die Antithese der Planung.
  Bron: In: Friedrich Dönhoff - Die Welt ist so, wie man sie sieht (2002) gesprek met haar grootvader Friedrich Dönhoff
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
   0
  Verantwoordelijkheid dragen werd ons niet opgelegd, het gebeurde gewoon in de gemeenschap.
  Origineel: Verantwortung zu tragen, das wurde uns nicht gepredigt, das ergab sich einfach in der Gemeinschaft.
  Bron: In: Friedrich Dönhoff - Kindheit in Ostpreußen (1991) s.75
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
   0
  Zonder zelfbeheersing en zelfdiscipline kan geen gemeenschap leven.
  Origineel: Ohne Selbstbeschränkung und Selbstdisziplin kann kein Gemeinwesen leben.
  Bron: Zivilisiert den Kapitalismus (1997)
1
Alle Marion Gräfin Dönhoff citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.