Citaten van Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno

Spaans filosofisch schrijver

Leefde van: 1864-1936

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Spanje

 • En misschien is ziekte zelf de essentiële voorwaarde voor wat wij vooruitgang noemen, en vooruitgang zelf is een ziekte.
 • De mens is, door het feit dat hij mens is, een geweten heeft, een ziek beest. Het geweten is een ziekte.
 • Geloof zonder twijfel is een dood geloof.
 • Soms is blijven zwijgen een leugen, zwijgen kan immers worden geïnterpreteerd als instemming.
 • Afgunst is duizend keer erger dan honger, omdat het geestelijke honger is.
 • Als iemand zichzelf nooit tegenspreekt komt dat doordat hij nooit iets zegt.
 • Geloven in God is in zekere zin hem creëren.
+4

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +4
  Geloof zonder twijfel is een dood geloof.
  Origineel: La fe que no duda es fe muerta.
  Bron: La Agonia del Cristianismo (1925)
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +4
  Gewoonlijk maken niet onze ideeën ons tot optimist of pessimist, maar maakt ons optimisme of pessimisme, van fysiologische of pathologische aard, onze ideeën.
  Origineel: No suelen ser nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o nuestro pesimismo, de origen fisiológico o patológico quizás, tanto el uno como el otro, el que hace nuestras ideas.
  Bron: Del sentimiento trágico de la vida (1983) Ch. X, 276
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +2
  Als iemand zichzelf nooit tegenspreekt komt dat doordat hij nooit iets zegt.
  Origineel: Si un hombre nunca se contradice, será porque nunca dice nada.
  Bron: In: Erwin Schrödinger - What is Life?
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +2
  Het is niet ongewoon dieven te ontmoeten die openlijk tegen diefstal zijn, zodat anderen geen concurrent worden.
  Origineel: No es raro encontrarse con ladrones que predican contra el robo, para que los demás no les hagan la competencia.
  Bron: Tres ensayos
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +2
  Mijn religie is het zoeken van de waarheid... ook al weet ik dat ik die nooit zal vinden.
  Origineel: Mi religión es buscar la verdad... aun a sabiendas que no he de encontrarla.
  Bron: Del sentimiento trágico de la vida
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +1
  'Er zijn geen ziekten, enkel zieke mensen' zeggen sommige doktoren. Ik zeg dat er geen meningen zijn, doch enkel mensen die iets menen.
  Origineel: "No hay enfermedades, sino enfermos", suelen decir algunos médicos, y yo digo que no hay opiniones, sino opinantes.
  Bron: Mi Religion (1910). Voor de volledige tekst zie: www.ensayistas.org
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +1
  Afgunst is duizend keer erger dan honger, omdat het geestelijke honger is.
  Origineel: La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual.
  Bron: Del sentimiento trágico de la vida
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +1
  De mens is, door het feit dat hij mens is, een geweten heeft, een ziek beest. Het geweten is een ziekte.
  Origineel: Es más: el hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo. La conciencia es una enfermedad.
  Bron: Del sentimiento trágico de la vida La conciencia es una enfermedad. Voor de volledige tekst zie: lainsignia.org
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +1
  Geloven in God is in zekere zin hem creëren.
  Origineel: Creer en Dios es, en cierto modo, crearle.
  Bron: Del sentimiento trágico de la vida (1983)
 • Miguel de Unamuno
  Miguel de Unamuno
  - +
  +1
  Onze filosofie, dat wil zeggen onze manier om de wereld en het leven te begrijpen of niet te begrijpen, komt voort uit ons gevoel over het leven zelf.
  Origineel: Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida brota de nuestro sentimiento respecto a la vida misma.
  Bron: Del sentimiento trágico de la vida (1983) p.7
Alle Miguel de Unamuno citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 29 september 1864 – Salamanca, 31 december 1936) was een veelzijdig Spaans (Baskisch) schrijver, dichter, toneelschrijver, filosoof, polemist en essayist.

Hij studeerde letteren en filosofie en promoveerde in 1884 op het proefschrift ‘Oorsprong en prehistorie der Basken’. Unamuno was een man die geen blad voor de mond nam, ook niet in tijden dat niemand zijn mond open durfde doen. Bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 sprak Unanumo felle protesten uit tegen de Madrileense regering. Beroemd werd zijn uitspraak ‘Overwinnen is nog niet overtuigen’.

Zijn werk, met name de romans, kunnen gezien worden als een soort van autobiografie. Unamuno voert gesprekken met zijn romanfiguren, laat ze regelmatig in later werk opnieuw optreden en zelfs hun beklag doen over het lot dat hij voor hen schiep. Centraal in Unanmuno’s werk staat verder de bestaansnijd, welke hij zag als een van de meest fundamentele en oncontroleerbare instincten. Het latere werk van Unamuno is wat positiever van toon en refereert veelvuldig aan de manifestatie van het eeuwige in het bewustzijn.

Diverse van Unamuno’s werken werden ook in het Nederlands vertaald. Bij Menken Kasander & Wigman verschenen in 2010 en 2011 zijn romans Liefde en pedagogiek, Nevel, Abel Sánchez en Tante Tula in een vertaling van Bart Peperkamp. Vertalingen van Robert Lemm zijn De ziel van Spanje (2014) en Het tragisch levensgevoel (2015).

Uit Wikipedia