Nicolas Chamfort

Nicolas Chamfort

Frans schrijver, journalist en toneelschrijver

Leefde van: 1741-1794

Categorie: Media | Schrijvers (Hedendaags) | Land: Frankrijk

Zoek boeken van Nicolas Chamfort bij bol.com.

Citaten: Nicolas Chamfort

Citaten 1 t/m 10 van 111.

 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +63
  Er zijn meer dwaze dan wijze mensen;
  En zelfs onder wijze mensen,
  is er meer dwaasheid dan wijsheid.
  Origineel: Il y a plus de fous que de sages, et dans le sage même, il y a plus de folie que de sagesse.
  Bron: Maximes et Pensées #149
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +24
  Een vrouw is als een schaduw: volg haar en ze ontvlucht u, ontvlucht haar en ze volgt u.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +24
  Men is gelukkiger in de eenzaamheid dan in de uitgaande wereld. Zou dat niet daardoor komen, dat men in de eenzaamheid denkt aan de dingen, en in de wereld gedwongen is te denken aan de mensen?
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +22
  Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  Bij elk nieuw levensstadium ben je weer een groentje.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  Geluk is geen gemakkelijke zaak: het is erg moeilijk om het in ons zelf te vinden, en onmogelijk om het ergens anders te vinden.
  Origineel: Le bonheur n'est pas chose aisée: il est très difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs.
  Bron: Maximes et pensées (1803)
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  Parijs is een stad van vrolijkheden en genoegens waar vier-vijfde van de inwoners van verdriet sterven.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  Wanneer een vrouw tussen twee mannen zit waarvan er één haar tederheden influistert en de ander kwaad spreekt van haar soortgenoten, glimlacht zij tegen de een, maar luistert naar de ander.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  Wie geen karakter heeft is geen mens, maar een ding.
Alle Nicolas Chamfort citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 111 gevonden

Over Nicolas Chamfort

Nicolas Chamfort was mogelijk de onwettige zoon van een kanunnik. Na een priesteropleiding die turbulent verliep, voelde hij uiteindelijk geen roeping tot het priesterschap. Enige tijd werkte hij als huisleraar van enkele adellijke kinderen. Hij heeft mede de redactie verzorgd van de Grand Vocabulaire Français. Zijn treurspel ''Mustapha et Zéangir werd met succes opgevoerd voor Lodewijk XVI en Marie-Antoinette. Hij kreeg het aanbod geheimschrijver te worden (met pensioen en verblijf aan het Palais Royal), maar dit aanbod sloeg hij af om reden dat hij onafhankelijk wilde blijven. Vanaf 1779 werkte hij aan spreuken, anekdotes en aforismen. Een deel daarvan is bij zijn dood verloren gegaan. In 1781 werd hij lid van de Académie française. Hij had een gelukkige relatie met Anne-Marie Buffon. Hij was lid van de vrijmetselaarsloge Les Neuf Sœurs. In het revolutiejaar 1789 schaarde hij zich aan de zijde van de revolutionairen. Hij stichtte samen met Talleyrand, La Fayette en Sieyès de Société de 1789, een republikeins gezelschap.

Uit Wikipedia

KerstKerst