Citaten van Nicolas Chamfort

Nicolas Chamfort

Nicolas Chamfort

Frans schrijver, journalist en toneelschrijver

Leefde van: 1741-1794

Categorie: Media | Schrijvers (Hedendaags) | : Frankrijk

 • Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel wat de pijnbank is voor het lichaam.
 • De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
 • Men is gelukkiger in de eenzaamheid dan in de wereld. Zou dat niet kunnen komen, doordat men in de eenzaamheid denkt aan de dingen, en in de wereld gedwongen is te denken aan de mensen?
 • De ergste van alle mésalliances is die van het hart.
 • Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
 • Door afstand te doen van de wereld en het geluk, vond ik geluk, kalmte, gezondheid, zelfs rijkdom; en ik realiseer me dat degene die het spel verlaat het wint.
 • Genieten en laten genieten, zonder kwaad te doen noch aan zichzelf, noch aan iemand anders - en ziedaar, naar ik meen, de gehele moraal.
 • Het huwelijk komt na de liefde, gelijk de rook na de vlam.
 • De publieke opinie heerst in de samenleving omdat domheid heerst onder de dommen.
 • Er zijn mensen die hun boeken in hun boekenkast zetten, maar een schrijver zet zijn boekenkast in zijn boeken.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 89.

 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +100
  Er zijn meer dwaze dan wijze mensen;
  En zelfs onder wijze mensen,
  is er meer dwaasheid dan wijsheid.
  Origineel: Il y a plus de fous que de sages, et dans le sage même, il y a plus de folie que de sagesse.
  Bron: Maximes et Pensées #149
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +34
  Men is gelukkiger in de eenzaamheid dan in de wereld. Zou dat niet kunnen komen, doordat men in de eenzaamheid denkt aan de dingen, en in de wereld gedwongen is te denken aan de mensen?
  Origineel: On est plus heureux dans la solitude que dans le monde. Cela ne viendrait-il pas de ce que dans la solitude on pense aux choses, et que dans le monde on est forcé de penser aux hommes?
  Bron: Maximes et pensées (1803) Caractères et Anecdotes
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +28
  Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
  Origineel: Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion mais le bonheur repose sur la vérité.
  Bron: Maximes et Pensées
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +22
  De ergste van alle mésalliances is die van het hart.
  Origineel: Le pire de toutes les mésalliances est celle du coeur
  Bron: Maximes et Pensées
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +20
  Bij elk nieuw levensstadium ben je weer een groentje.
  Origineel: L'homme arrive novice à chaque âge de la vie.
  Bron: Maximes et Pensées
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +18
  De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
  Origineel: La société se compose de deux classes principales: ceux qui mangent plus que faim, et ceux qui ont plus faim que manger.
  Bron: Maximes et Pensées
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +17
  De laster is als een wesp die u lastig valt en tegenover welke men geen enkele beweging moet maken, tenzij men er zeker van is haar te doden, want anders herhaalt zij haar aanval met nog groter woede.
  Origineel: La calomnie est comme la guêpe qui vous importune, et contre laquelle il ne faut faire aucun mouvement, à moins qu'on ne soit sûr de la tuer, sans quoi elle revient à la charge, plus furieuse que jamais.
  Bron: Maximes et pensées (1803)
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +15
  Er zijn mensen die hun boeken in hun boekenkast zetten, maar een schrijver zet zijn boekenkast in zijn boeken.
  Origineel: Il y a des gens qui mettent leurs livres dans leur bibliothèque, mais M… met sa bibliothèque dans ses livres.
  Bron: Maximes et Pensées supplement, DXC
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +15
  Geluk is geen gemakkelijke zaak: het is erg moeilijk om het in ons zelf te vinden, en onmogelijk om het ergens anders te vinden.
  Origineel: Le bonheur n'est pas chose aisée: il est très difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs.
  Bron: Maximes et pensées (1803)
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  Parijs is een stad van vrolijkheden en genoegens waar vier-vijfde van de inwoners van verdriet sterven.
  Origineel: Paris, ville de plaisirs, où les quatre cinquièmes des habitants meurent de chagrin.
  Bron: Maximes et Pensées
Alle Nicolas Chamfort citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.

Over Nicolas Chamfort

Nicolas Chamfort was mogelijk de onwettige zoon van een kanunnik. Na een priesteropleiding die turbulent verliep, voelde hij uiteindelijk geen roeping tot het priesterschap. Enige tijd werkte hij als huisleraar van enkele adellijke kinderen. Hij heeft mede de redactie verzorgd van de Grand Vocabulaire Français. Zijn treurspel ''Mustapha et Zéangir werd met succes opgevoerd voor Lodewijk XVI en Marie-Antoinette. Hij kreeg het aanbod geheimschrijver te worden (met pensioen en verblijf aan het Palais Royal), maar dit aanbod sloeg hij af om reden dat hij onafhankelijk wilde blijven. Vanaf 1779 werkte hij aan spreuken, anekdotes en aforismen. Een deel daarvan is bij zijn dood verloren gegaan. In 1781 werd hij lid van de Académie française. Hij had een gelukkige relatie met Anne-Marie Buffon. Hij was lid van de vrijmetselaarsloge Les Neuf Sœurs. In het revolutiejaar 1789 schaarde hij zich aan de zijde van de revolutionairen. Hij stichtte samen met Talleyrand, La Fayette en Sieyès de Société de 1789, een republikeins gezelschap.

Uit Wikipedia